תוספת שבת לפני מנחה

רבני בית ההוראה
ג' כסלו ה'תשע"ז

בס”ד
האם ניתן ונכון לקבל שבת בזמן חזרת שליח ציבור במנחה של ערב שבת כאשר ברור הדבר כי תפילת החזרה תסתיים לאחר השקיעה.

תשובה:

שלום רב

בלי ספק כדאי כך לעשות כדי לקיים מצות תוספת שבת. אמנם, בס’ מגלת ספר ביאר ענין זה יפה וכך כתב, דלכאורה בשו”ע סי’ רסא סתר דברי עצמו: בסעיף א’ כתב שגם מי שכבר קיבל שבת יכול לעשות דברים מסוימים עד צאת הכוכבים, ובסעיף ד’ שם כתב שאם אמרו ברכו או מזמור שיר הם אסורים בכל, ומכאן הוכיח שיש שתי דרגות בקבלת שבת, מדאורייתא דין תוספת שבת או רק לפרוש ממלאכה, וזה עדיין לא קבלה גמורה, ואז גם ניתן להתפלל מנחה של חול וכו’, אולם מדרבנן יש צורך בקבלה של ממש באמירת מזמור שיר או ברכו, וזה עושה קבלה גמורה. לכן לקבל בפה לפרוש ממלאכה ודאי כדאי אפילו לפני מנחה אם חושש לאחר את השקיעה, ובקבלה גמורה לקים את הדין דרבנן, יעשה רק אחרי שמונה עשרה של מנחה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *