ג’וליאנים בשבת

רבני בית ההוראה
א' כסלו ה'תשע"ז

האם מותר לעשות ג’וליאנים בשבת (ע”י כלי כמו מקלף אך בעל סכין מיוחדת כדי ליצור פסי גזר ארוכים ודקים) לאכילה לאלתר? ואם אסור האם במקלף רגיל יהיה מותר לעשות על ידו פרוסות גזר דקות? (אני ספרדי שפוסק ע”פ הרב עובדיה יוסף זצ”ל)

תשובה:

שלום רב.

כלי לחיתוך דק ממש אסור להשתמש מצד איסור טוחן וגם מצד איסור עובדין דחול, אמנם במכשיר העשוי לחיתוך פרוסות מותר להשתמש.

מקורות:

הביאור הלכה בסי’ שכ”א סעיף י”ב ד”ה המחתך הביא מדברי הבית יוסף שהתיר לעשות סלט ירקות שהחתיכות גדולות במקצת רק בסמוך לאכילה, ומכיון שכתב בביאור הלכה שם ד”ה מידי שאין היתר של לאלתר כשטוחן בכלי, ממילא בכלי זה אסור להשתמש בין בחתיכות הקטנות ובין בחתיכות הגדולות כיון שכל ההיתר הוא רק בסמוך לאכילה ובכלי אין היתר זה. ובכלי שטוחן ירקות אסור גם מצד עובדין דחול כמבואר בפוסקים אף בחתיכות גדולות, אך במכשיר לחיתוך פרוסות מותר להשתמש ואין בו משום עובדין דחול כיון שאין לזה שם טחינה כלל אף לא טחינה במקצת, וכן פסק האגרות משה חלק ד’ סי’ ע”ד טוחן אות ד’, ועין גם בשמירת שבת כהלכתה פרק ו’ הערה י”ב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *