יין נסך במחלל שבת

רבני בית ההוראה
י"ח חשון ה'תשע"ז

שמעתי מרב מו”צ בקהילתנו שדעת החזו”א להקל במגע מחלל שבת ואוסר רק משיירי שתייתו וכך מיקל לבני קהילתו (בעיקר חוזרים בתשובה)
מעולם לא שמעתי שכך היקל החזו”א וגם מתלמידיו לא שמעתי דבר זה. האם יש לזה מקור ? אולי בספר עצמו ?
תודה

תשובה:

שלום רב

כנראה כוונה היא לפסקו הידוע של החזון איש, שאדם חילוני שלא קיבל כלל חינוך תורני מעולם הוא בכלל תינוק שנשבה, ולכן מגעו אינו אוסר את היין, וכפי שכתב להקל בשו”ת משנה הלכות תנינא ח”ב סי’ לו, אולם למעשה קשה מאוד להקל כך בזמנינו, ויותר נוקטים כך לחומרא, לחלל עליהם שבת לצורך פיקוח נפש וכדומה, אבל לחומרא נוהגים לחוש שאין דינם כתינוקות שנשבו כיון שהם מכירים ויודעים שיש יהדות וכו’, ראה בזה בשו”ת תשובות והנהגות ח”ב סי’ ת.

4 תגובות

  שרי:

  בס”ד
  לא הבנתי. כיצד יש להתייחס לאנשים חילונים ? הם כן תינוקות שנשבו או לא ?
  הוריי שגדלו ללא חינוך יהודי והוריהם מעולם לא שמרו תורה ומצוות הם תינוקות שנשבו , למרות שהם כבר רואים שיש הרבה חרדים , בתי כנסת , וכדומה ?

  רבני בית ההוראה:

  הסברתי, רואים אותם כתינוקות שנשבו לענינים מסוימים, כמו הצלתם בשבת, אבל לענין יין נסך ראוי להחמיר וכך גם לעלות לתורה ועוד.

  א:

  המקור הוא בחזו”א הלכות שחיטה סימן ב אות’ כ”ג שדן שגוי שאינו עובד ע”ז יינו מותר בהנאה משום חתנות ולכן ביהודי מומר אין סיבה לזה ע”ש

  רבני בית ההוראה:

  לא נראה שהוא לא חולק לדינא על השלחן ערוך אלא מעיר שהיה מקום להקל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *