האם אישה יכולה לברך ברוך שפטרני?

רבני בית ההוראה
ו' חשון ה'תשע"ז

שלום רב. האם אישה יכולה לברך על בנה שנעשה בר מצווה- ברוך שפטרני מעונשו של זה? במקרה שאין האבא מגדל ומכיר את הבן? האימא מגדלת ומחנכת את הבן. ( אם אפשר מקורות) תודה.

תשובה:

בפרי מגדים (סי’ רכה ס”ק ה באשל אברהם) כתב שאישה אינה מברכת ברכה זו משום שלדעת הסוברים שברכה זו נאמרה משום שאז האב אינו נענש על בנו זה לא שייך באמא שממילא אינה נענשת על בנה. ולדעת הסוברים משום חינוך, אישה אינה מחוייבת בחינוך. אמנם אישה המגדלת אם בנה יש אומרים שהיא מחוייבת בחינוך. ואכן ראה בפתח הדביר (או”ח סי’ רכה סק”ה) שהאריך בדברי הפמ”ג הנ”ל וכתב שיש לחלק בין אם יש אב לבן או שהוא יתום ואמו האלמנה מחנכתו שיש מקום לחייב אותה בברכה, ושם הביא בשם הרב לב מבין (על הרמב”ם הל’ אישות פכ”ד הי”א) שהאריך בענין זה לגבי אלמנה אם מחוייבת לחנכו ואם צריכה לומר ברוך שפטרני, וכתב שם שלכל היותר תאמרנו בלא שם ומלכות, ובפתה”ד הקשה על דבריו שבאלמנה לכל הדעות חייבת בחינוך הבן ויכולה לברך כמו האב, וע”ש שהעלה ב”צריך ישוב” את דברי הפמ”ג, וע”ע בשו”ת אגרות משה או”ח ח”ה סימן י”ד ועיין בשו”ת משנה הלכות ח”ו סימן מ”ז.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *