גלולות מניעה לגברים

רבני בית ההוראה
א' חשון ה'תשע"ז

מצויי לאחרונה גלולות מניעת הריון שהגבר נוטלם, האם מותר על פי ההלכה ליטלם או לא?

תשובה:

שלום רב,

מאחר שעדיין זה לא מעשי ויקח עוד כמה שנים עד שזה יגיע למדפים…גם התשובה כאן אינה לגמרי מעשית, וכיגיע השאלה הלכה למעשה אולי כדאי לעיין בזה שוב.

בשו”ת אגרות משה אבה”ע ח”ג סי’ טו נשאל בענין זריקה שניתן לעשות ובכך משך ששה חודשים הגבר אינו יכול להוליד. והאריך שם בענין סירוס זמני שלכאורה גם הוא אסור. ואף ב”כוס של עיקרין” שהוא איסור גמור בגברים כפי שנפסק בשו”ע אבה”ע סי’ ה’. אולם בתוך דבריו כתב: “והנה לולא דמסתפינא הייתי אומר דכוס של עיקרין שאסור הוא דוקא כשנעשה ע”י זה סריס באבריו, ל”מ כשנעשה ע”י זה היכר קלקול בהאברים ממש, אלא אף הקלקול שלא יכול להתקשות כראוי שהוא ג”כ קלקול, אבל אם הוא כוס עיקרין כזה שאינו עושה שום קלקול אלא שהסיר כח החיות בהזרע אבל הוא מתקשה כראוי ויכול לבעול כמתחלה ליכא איסור דאין זה ענין סירוס כלל….וזריקה זו דבשבילה לא יוליד ששה חדשים הרי אינו עושה שום קלקול דהא יוכל לבעול כמתחלה בקישוי אבר רק שמחליש וממית החיות בזרע שלו וכדומה לזה שזה מסתבר שלא היה נאסר לפ”ז אפילו כשהיה נעשה סריס לעולם”.

אולם בשו”ת שבט הלוי (ח”ג סי’ קפד) חולק על עיקר הנידון, ולדעתו, סירוס זמני ע”י כוס של עיקרין אם כוח ההולדה חוזר אח”כ מעצמו, אינו נחשב כלל לסירוס. שהרי הכל נלמד מהפוסק מעוך וכתות וכו’, וזה שייך רק בסירוס לצמיתות.

4 תגובות

  איציק:

  העולה מתשובתכם שיש פוסקים המתירים זאת.אך האם אין לאסור מדין שז”ל בקלקול הזרע מלכתחילה בשונה ממניעה רגילה שהזרע נשאר בחיותו והמניעה קיימת אצל האשה?

  רבני בית ההוראה:

  אני לא מכיר בעיה כזו של שז”ל בקילקול הזרע מראש. הבעיה היא רק מצד סירוס כפי שהבאנו.

  עינב:

  האם הזריקה קיימת בישראל ואם כן מה העלויות , והאם יש לזריקה תופעות לואי המשפיעים על הבעל בהמשך היום בתפקודו היומי והמיני, והאם זה עדיף על אמצעי מניעה לאישה במובן שאין היא יכולה ליטלם .

  רבני בית ההוראה:

  אין לי מושג. נראה לי שעדיין זה ברמת המחקר וכד’, ולא ברמת השיווק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *