אם מושתל כליה נאמן להעיד על התורם

הרב אשר פלג
כ"ט תשרי ה'תשע"ז

ראובן תרם כליה לשמעון.
האם שמעון יכול להעיד לטובת ראובן, או לשמש כעד בחתונתו?

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

ברור שהוא כשר להיות עד. אוהב ושונא כשרים לעדות ואינם פסולים אלא לדון. כמו כן, כאשר שניים מעידים כל אחד לטובת השני אין חוששים לגומלין ועדותם כשרה. עיין שו”ע אבן העזר סי’ ג סעיף ד וחו”מ סי’ לז סעיף ה.

2 תגובות

 • יהודה:

  בס”ד
  שלום וברכה,
  לע”ד אינו ברור, שלפי שיטת המהרש”ל (בשו”ת סי’ לג) שסובר ששונא גדול פסול לעדות, ה”ה אוהב גדול, ובוודאי זה אוהב גדול שהעלהו מבור שחת ותרם לו כליה עם על הקושי המתלווה, ולשיטת התומים (סי’ לג סק”ב) שאף שונא גמור כשר להעיד, מסתבר שה”ה בנ”ד כשר
  יהודה

 • דיין בבית הדין נתיבות חיים:

  פשוט שאין לדמות אוהב גדול לשונא גדול ואין לך בו אלא חידושו. הרי עיקר סברת החולקים על המהרש”ל הוא שחידוש גדול הוא וכיצד נוסיף לחדש מדעתינו. והפתחי תשובה בסי’ לג סק”ב הביא הרבה פוסקים שדנו בעניין זה וכולם לא עלתה על דעתם לחדש גם באוהב. עוד כתבו הפוסקים ההולכים בדעת המהרש”ל שגדולה שנאה ואהבת נצחון ונקמה מאהבת ממון ומעולם לא שמענו שאדם שתרמו לו כליה אוהב את התורם יותר ממונו. גם דברי המהרש”ל אמורים בשונא שרודף את חבירו ומבקש תחבולות להורגו וכן הנרצח ששונא את הרוצח שהם חשודים להעיד עדות שקר, אבל אוהב ודאי שאינו חשוד לגמול חסד בכל מחיר ולעבור על דברי תורה ולהיות בזוי בעיני אוהבו, ובפרט שלא חסרות דרכים כשרות לגמול טובה לאוהבו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *