שאלות שונות בעניין תשלום מוקדם מראש

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ח תשרי ה'תשע"ז

1. האם יש איסור ריבית לשלם לקייטרינג כל הסכום שבועיים לפני אירוע משום שאין המוצרים ברשותו בשעת התשלום ושמא יתייקר. וכן לסופר עבור תפילין שיהיו מוכנים בעוד שנה ועבור רהיטים וכו’

2. כמו כן, מה הדין במלמד בכיתה נמוכה שמבקש ממלמד בכיתה גבוהה שימלא מקומו ובהזדמנות כשהמלמד יזדקק הוא ימלא מקומו מפני שהוא נותן לו עבודה קשה יותר או קלה יותר.

3. כמו כן, האם יש איסור בכך שבקורסים או בנסיעות וכו’ שקובעים תשלום אם נרשמת עד תאריך מסוים ואחרי התאריך זה מתייקר.

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

1. אם המוצרים קיימים בשוק עם מחיר יציב אין איסור להקדים את התשלום, גם אם הקייטרינג או הסופר עדיין לא קנה את החומרים. מבחינת העבודה אין איסור להקדים תשלום.

2. אם העבודה המאוחרת תהיה יותר קשה הרי זה אסור, אם שווה או יותר קלה, הרי זה מותר.

3. בדרך כלל ההנחה היא לעודד להירשם מוקדם כדי שיוכלו להתכונן מבעוד מועד ולא בגלל המתנת מעות וממילא אין בזה איסור. ההוכחה לכך צריכה להיות אם מסכימים לקבל שיקים דחויים קצת מהנרשמים מוקדם. בדרך כלל, אלו שמסכימים לקבל שיקים, מקבלים גם שיקים דחויים עד לתאריך הקורס או הנסיעה.

מקורות:

דין פוסק על השער הוא בשו”ע יו”ד סי’ קעה. הגדרת ‘יצא השער’ איננה ברורה לגמרי ויש בזה מחלוקת הפוסקים. לעניין שכר עבודה עיין בסוף סי’ קעו שרק אם מוזילים את המחיר ומשלמים לפני הזמן הראוי להתחלת העבודה, הרי זה אסור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *