סוכן שהזמין בשר זול ומצא שארזו במקומו בשר יקר בטעות

דיין בבית הדין נתיבות חיים
28 Tishrei 5777

שלום רב,
אני נוהג לעיתים לקנות בשר מסוכן מסוים, קרה, והסוכן הזמין בשר מחלק זול ולאחר פתיחת הארגז התברר שבפנים יש בשר מחלק הרבה יותר יקר, הסוכן אומר לי ‘הרווחתי’ ומוכר לי חתיכה אחת מתוך הארגז הנ”ל במחיר האמיתי של החלק ההוא (יקר), לטענתו אין כאן גזל מצידו הואיל והאורזים בחו”ל טעו ואילו המשווק בארץ גם שילם למשחטה בחו”ל לפי המחיר הזול.
שאלתי היא: א. האם יש אמת בטענה זו? הרי סו”ס מישהו קיבל פחות מהשווי האמיתי, ואף אם ברור שהמשווק לא יעביר את יתרת הסכום, אולי אין לו היתר שלא לשלם ע”כ?
ב. במידה ויש לו איסור, האם מותר לי לקנות ממנו? (זה מזכיר קצת את הסוגיה בסוכה ל’ בדברי ר’ הונא וכו’…?)

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

נראה לי שהסוכן צודק שהריווח הוא שלו והוא לא חייב להוסיף תשלום לאף אחד. אינך צריך לחשוש שהבשר גנוב.

מקורות:

עיין רמ”א חו”מ סי’ רלב סוף סעיף יח שאם סרסור קנה בדיל ומכר אותו והקונה מצא שיש בו כסף, זכה הקונה. הנתיבות שם והפתחי תשובה נחלקו בטעות שהסרסור היה יכול לעמוד עליו, אבל במקרה זה נראה לי שרק הסוכן המוכר לקמעונאים פותח את האריזות ואמור למצוא את הטעות, כך שהריווח הוא של הסוכן שמצא ולא לסוכנים שלפניו.

היה מקום לומר שהאורז הראשון, שהוא ככל הנראה יהודי, יכול לדרוש את ההפרש. אבל, נראה שאינו יכול. שהרי הסוכן אינו חייב לקנות את הבשר היקר, שהרי לא הזמין אלא זול, והוא רשאי לדרוש מהאורז שאם אינו מוכן לתת לו את היקר במחיר הזול, שיחזיר לו את כספו וימצא דרך להחזיר את הבשר לחו”ל, ואם כן ודאי יהיה משתלם לאורז למכור את היקר במחיר הזול. כך שאין אומדנא דמוכח לבטל את הקציצה שקבעו והוא קיים אף שמחיר הבשר יקר יותר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *