חשש בל תלין כאשר המעסיק משלם באמצעות העברה בנקאית

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ז תשרי ה'תשע"ז

א. עובד שיש דרך קבועה שסוכם על תשלום כל סוף שבוע, כיון שהעבודה נעשית מהבית ואין עימו מפגש פנים אל פנים, הוא מדווח על שעות ביום חמישי בלילה, והעברה מתבצעת דרך העברה בנקאית בסוף שבוע. אך מחמת זה יוצא שהתשלום מתקבל רק ביום ראשון [עד שהבנק מאשר וכו’]. האם יש חשש בל תלין [העובד ממשיך לעבוד וזה הבסיס הקבוע]. יש לציין שאם יבוא פיזית ויבקש יקבל את כספו מיד.
ב. האם את ההעברה יש לעשות מיד ממש [עד סוף הלילה], או כיון שבכל מקרה יגיע רק ביום ראשון ניתן להמתין קצת [כל עוד שידוע שהפועל לא כועס מחמת זה וכד’].

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

א. ככל שנהוג לשלם בדרך מסוימת שיוצאת לאחר הזמן שהתורה קבעה, לא עוברים על בל תלין.

ב. אם העובד מסיים עבודתו ביום חמישי לפני השקיעה, הזמן לשלם הוא לפני השקיעה וממילא אין הבדל בין ליל שישי ליום שישי. גם אם העובד מסיים את עבודתו לאחר השקיעה, מאחר ולגבי העובד לא משנה אם המעסיק עשה את ההעברה בלילה או ביום, אין סיבה להקדים.

מקורות:

א. כדין מעסיק הנוהג לשלם ביום השוק, עיין שו”ע חו”מ סי’ שלט סעיף ט.

ב. אם זקוקים לאישור הבנק, אין שום ערך לביצוע ההעברה ואף ניתן לבטל אותה, כל עוד שהיא לא בוצעה. גם אם אין צורך לאישור והיא מתבצעת מיד, הרי זה רק ביחס שבין מבצע ההעברה לבנק שלו, אבל הבנק של העובד לא מתחייב לעובד את הכסף עד שיקבל את הסילוקין מבנק ישראל במוצאי שבת (ככל שחשבון הבנק של העובד הוא בבנק אחר), כך שלגבי העובד אין שום הבדל.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים