ארבעת המינים אחרי החג

רבני בית ההוראה
כ"ז תשרי ה'תשע"ז

בס”ד
שבוע טוב ומבורך
רציתי לשאול , מה עושים עם ארבעת המינים לאחר החג ?
יש לי עוד את ארבעת המינים יבשים משנה קודמת. מה לעשות עם הישנים ועם אלה של השנה ?
ומה לעשות עם הערבות שהשתמשתי בהם לחיבוט ערבה בהושענא רבה ?

תודה.

תשובה

את הלולב עם ההדסים והערבות נהגו לשמור עד שריפת חמץ, ולשורפם יחד עם החמץ. אך אין זה חובה ויכול להשליכם לאשפה, וישתדל לא לנהוג מנהג בזיון לזורקם כמו שהם, אלא יזרקם בכסוי שקית שאינה שקופה.
מהאתרוג: אפשר לעשות ריבה ולאכול, ומי שאינו רוצה לאוכלו, יכול לזרקו לאשפה בכבוד על ידי עטיפתו בשקית (שאינה שקופה).

מקורות

עיין בשו”ע או”ח סימן כ”א ובמשנה ברורה סק”ו. ועיין במשנה ברורה סימן תרל”ח ס”ק כ”ד, ובסימן תרס”ד סעיף ד’.

2 תגובות

  שרי:

  בס”ד
  שלום רב
  הנרתיק של ארבעת המינים שקוף וניתן הייטב לזהות את המינים. מותר לזרוק בו ?

  רבני בית ההוראה:

  לא, אבל מותר להניחו כך בחוץ במקום של כבוד אף אם פועלי הנקיון הערביים יזרקוהו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *