אכילת דם אדם

רבני בית ההוראה
כ"ב תשרי ה'תשע"ז

האם מותר לבלוע את הרוק והדם אחרי עקירת שן בינה (לפי הוראת הרופא אסור לירוק כי היריקה גורמת לדימום נוסף)

תשובה:

שלום רב

דם הנמצא בתוך הפה אפשר לבלוע ואין כל בעיה, לגבי דם שעל השפתיים יש מחלוקת.

רפואה שלמה.

מקורות:

מקורות:

בענין זה מצינו לכאורה סתירה בדברי רש”י: שכן בכתובות ס ע”א נאמר “דם שעל הכיכר גוררו ואוכלו של בין השיניים מוצצו ובולעו ואינו חושש, והובא להלכה בשו”ע יו”ד סי’ סו. ובטעם הדבר פירש שם רש”י, שהדם שבין השיניים אינו ניכר לחוץ ואין בכך איסור. ונראה מדבריו, שדם על השפתיים הניכר לחוץ אסור לבולעו. אולם במסכת כריתות כא ע”ב פירש רש”י, שהדם שבין השיניים עדיין מחובר לגוף ומשום כך אינו נאסר, בשונה מדם על הכיכר שכבר פירש לגמרי, ומכאן י”ל שאף דם על השפתיים מותר לבולעו.

וראה שו”ת חיי הלוי יו”ד סי’ נב שכתב על פי דקדוק לשון הרא”ש והר”ן שם, שמה שכתב רש”י ש”אינו נראה” הכוונה שאין בכך איסור של מראית העין כיון שניכר שהוא מגופו, וכיון שאיסור אכילת דם אדם הוא משום מראית העין לא אסרוהו באופן זה, ונמצא שאף דברי רש”י בכתובות מתפרשים כדבריו בכריתות, ולפיכך יש לסמוך ולהקל על כל פנים למי שקשה עליו לנגב את הדם מהשפתיים בכל רגע.

ומכל מקום דם שעדיין לא פירש מהגוף והוא בתוך הפצע מותר למוצצו בלי שום ספק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים