שינה באוטובוס בסוכות

רבני בית ההוראה
13 Tishrei 5777

שלום לכבוד הרב!
1.אדם שנוסע באוטובוס (משך נסיעה לפחות שעה) ומרגיש עייפות יכול לישון?
2.בדין איגוד 4 המינים. הסדר שמביא המג”א מעכב או העיקר לקושרם ביחד ללא חשיבות כל אחד באיזה צד?

תשובה:

שלום רב,

 1. כן הוא יכול לישון הרי הולכי דרכים פטורים מהסוכה (ראה סי’ תר”מ. דעת האגרות משה כידוע שזה לא מדובר על סתם מטיילים, אבל רבים חולקים עליו) ובכל אופן במקרה רגיל שהוא נוסע באוטובוס ומנמנם זה גם לכאורה יכול להחשב כתשבו כעין תדורו”.
 2. 2. ראה בשער הציון סי’ תרנא ס”ק יא שאין לעשות כן רק למי שמוחזק בחסידות וגם לא בפרהסיה. אלא המון העם אוגדים ג’ הדסים בצד ימין, ושתי ערבות בשמאל הלולב.

2 Comments

  מרדכי:

  1.לא זכיתי להבין איך שינה האוטובוס נחשב “תשבו כעין תדורו”?
  2.שאלתי הייתה האם זה מעכב הסדר של איגודם ? היינו אם עשיתי סתם לא לפי שני האפשרויות יצא?

  רבני בית ההוראה:

  1. כיון שכל השנה אדם מנמנם לפעמים באוטובוס זה כעין תדורו. אכן רבים מקפידים להמנע.
  2. לא מעכב, אבל למצוה חביבה כל כך כדאי להתיר ולאגוד שוב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *