האם אומרים תחנון של הסליחות שיש שם בעל ברית

לכבוד הרבנים שלום רב. ברצוני לשאול האם אחד מבעלי הברית (אבי הבן, סנדק או מוהל) הנמצאים בסליחות פוטרים את הקהל מלומר וידוי או שאין קשר בין הדברים?

תשובה:

שלום רב,

את הסליחות עצמם יש לומר כרגיל. (ואינו דומה לסליחות הנאמרות בסוף התפילה כמו בתענית ציבור, ראה כאן כיצד יש לנהוג בסליחות אלו).

אולם השאלה היא לגבי תחנון שבסוף הסליחות. בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' נד אות ה') נשאל בשאלה זו, והשיב: "לדידי פשוט דאומרים תחנון בהשכמה, דנפילת אפים של סליחות הוא חלק מנוסח סליחות המקובל ואינו מתבטל בשום פנים גם אם יש שם חתן או סנדק ובעל ברית". אולם בתשובות והנהגות (ח"ה סי' קעג אות ב' הסתפק בזה) וסיים: "למעשה בעשרת ימי תשובה שהסליחות חשובים ביותר וכמבואר ברמב"ם פ"ג דתשובה ה"ד אין להקל ולפטור לפני התפלה מפני שתחנון דסליחות חשוב מאוד בימים אלו ולפני ר"ה דקיל תלוי במנהג ואין לנו בזה הכרעה וינהגו כפי החלטת המתפללים או הרב שמה". וראה עוד בספר רץ כצבי מעגלי השנה ח"א מעמוד טו ואילך שהרחיב בסוגיה זו. והעלה גם אפשרות לחלק בין מנהג האשכנזים לספרדים, אם הסליחות הם חלק מתפילת שחרית או לא. משום שאם זה חלק מהתפילה אין סברא לחלק בין תחנון של התפילה לתחנון של הסליחות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל