קבלת השבת קודם זמנה בטעות

רבני בית ההוראה
ג' אלול ה'תשע"ו

ברצוני לשאול את כבוד הרב הנכבד
בעינין האם אישה הדליקה נרות לשבת משום שחשבה שכבר נכנס השבת אבל טעתה בשעה וגילתה לאחר מכן שעדיין לא נכנס השבת והדליקה קודם זמנה
האם זה נחשב כמקח טעות ומתבטל למפרע ועדיין יכולה לעשות פעולות חול
או שזה נקרא שעשתה פעולה של הכנסת השבת וקיבלה על עצמה את השבת ולכן אינה יכולה לעשות פעולות של חול
ברצוני לשאול באותו עינין גם לגבי גבר האם קיבל על עצמו את השבת קודם זמנו בטעות משום שחשב שכבר נכנסה השבת או משום שטעה בשעה וכו’ כאשר אמר בפיו שמקבל על עצמו את השבת או שאמר קבלת שבת כסדר התפילה מה יעשה כאשר מגלה שטעה בשעה של כניסת השבת האם מותר לו לעשות פעולות של חול או נחשב כמקח טעות ומתבטל למפרע ויכול לעשות פעולות חול ואף צריך לקבל על עצמו את השבת?
תודה רבה לכבוד הרב שליט”א
נ.ב. אם אפשר להוסיף מקור לתשובה שאוכל לעיין בתשובה לשאלה הנ”ל אשמח מאוד כבוד הרב

תשובה:

שלום רב

למעשה ענין זה נדון בהרחבה רבה בשו”ע סי’ רסא סעיף יד, ושם חילק השו”ע בין יחיד לרבים שטעו [האם צריך לחזור ולהתפלל ערבית], ולגבי עצם דיני השבת הדעה הראשונה בשו”ע שם היא שהקבלה בטעות אינה מועילה, ויש חילקו שם בין מי שקיבל עליו שבת על ידי מעשה – הדלקת נרות, למי שקיבל עליו את השבת רק בדיבור, שבאופן זה ודאי הקבלה בטעות אינה נחשבת לכלום. וראה במשנה ברורה שם שבשעת הדחק יש לסמוך על הדעה הראשונה בשו”ע שאפילו מי שהדליק נרות קבלתו שבטעות היתה בטלה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *