שליח צבור נכה – יושב בחזרת הש”ץ

רבני בית ההוראה
ל' אב ה'תשע"ו

שליח ציבור לא יכול לעמוד ,מה הדין האם יכול את החזרה וכולי בישיבה

תשובה:

שלום רב,

למנות חזן כזה בקביעות יש נידון האם הוא דבר ראוי. ראה בכף החיים (סי’ נג ס”ק סה, סו) משיטות הפוסקים בזה וממילא ודאי יש להמנע, בפרט כאן שלא רק שהוא בעל מום אלא גם נמנע ממנו לקיים את דיני התפילה כהלכתם. וראה עוד בשו”ת חות יאיר סי’ קעו, ומור וקציעה סי’ נג. אולם אם אין זה באופן קבוע, כפי שנראה כאן, אלא בגלל שיש לו אזכרה וכד’, ודאי שאין כל מניעה למנותו כשליח ציבור, ויש להזהר מאוד בכבודו, לפעמים הדבר נותן לו שמחה וחיות שודאי שווים הכל!! וראה במשנה ברורה סי’ נג ס”ק מא לענין סומא שאם כבר היה משמש כחזן אין לסלקו ממשרתו מחמת המום שאירע בו, ונראה שגם בנדון שלך הוא כך.

בהיותי תלמיד בישיבת חברון בירושלים שימש כחזן בימים הנוראים הגה”צ רבי שלום שבדרון שכבר היה חולה וחלש, הוא היה יושב ברוב חזרת הש”ץ וגם היה יוצא לשירותים פעמים רבות וכל הציבור היה ממתין, ואף על פי כן לא מנעו ממנו להתפלל, עד שכבר נחלש ביותר.

יום נעים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *