תאריך כתיבת הכתובה והחופה לאחר צאת הכוכבים

רבני בית ההוראה
24 Av 5776

האם התאריך על הכתובה צריך להיות תואם לזמן החופה? מדובר בחופה שהתקיימה אחרי השקיעה ולא זכור אם היה אחרי צאת הכוכבים או לא. לאחר שנים מתברר שכתוב על הכתובה התאריך שלפני השקיעה. האם צריך כתובה חדשה? אם כן, מדוע?

תשובה:

שלום רב,

אם הקנין וחתימת העדים היו תחת החופה. צריך כתובה חדשה. אם חתימת העדים היתה בסמוך לכתיבת הכתובה אין צורך בכתובה חדשה.

חיוב הכתובה אינו צריך להיות דווקא ביום החופה עצמה. כלומר, אם הקנין היה ביחד עם התאריך של הכתובה ואז גם חתמו העדים (הרבה מהאשכנזים נוהגים כך). אין בעיה בעובדה שאת החופה עשו בלילה. משום שהחיוב חל עם חתימת העדים. ואז התאריך היה מותאם. אולם אם לא היה קנין ולא חתמו העדים בתאריך המוקדם אלא רק תחת החופה, אז יש בעיה. משום שהשטר הוא שטר מוקדם. וכידוע שטר מוקדם פסול. והעובדה שאינך יודע אם זה היה לפני צאת הכוכבים או לא, רק גורמת לספק פסול בכתובה. כלומר, עדיין צריך כתובה חדשה.

עוד יש לדעת שהרגע הקובע של החיוב הוא לאו דווקא חתימת העדים, אלא הקנין של המתחייב החתן – ראה שו”ע חו”מ סי’ לט סעי’ ג’.

עוד יש לדעת, שהגרש”ז אוירבך בהסכמתו לספר של הגרש”א שטרן – כתובה כהלכתה כתב שיש להקפיד על כך שאפילו אם הקנין והעדים היו בסמוך לכתיבת הכתובה שלא יעשו את החופה לאחר צאת הכוכבים (אלא אם כן יאחרו גם את הכתובה). משום שחלק מנוכח הכתובה העדים מעידים על הקידושין – ואמר והוות לי לאינתו. וזה בעצם קורה רק למחרת – ביום הבא, וממילא זה מחזי כשיקרא. אולם רבים תמהו על כך, משום שידוע שכל השטרות העדים מעידים על דעת המתחייב ותמיד הם כותבים את השטר עם הסיפור הכתוב בו גם לפני שזה קורה בפועל. [אולם ראיתי פעם שהערה זו כתוב גם בהפלאה אלא שאיני זוכר כעת היכן].

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *