האם צריכים תפילין בתפילת תשלומין?

כבוד הרב, יש לי שאלה מוזרה, אני בקשר עם איש שיש לו בעיה בבריאותו, ירפאהו ה' במהרה, ובגלל כן לא יכול להתפלל שחרית בזמן והוא באמת אונס, והוא מתפלל אחר הצהרים שתי תפלות כדין, מקודם מנחה ואח"כ שחרית, השאלה היא, באיזה תפלה צריך להיות עליו הטלית והתפילין, חכמינו ז"ל התקינו להיות עלינו הטו"ת בעת תפלת שחרית, אבל הוא שמתפלל מקודם מנחה צריך להיות עליו בעת מנחה, או בעת תפלת תשלומין של שחרית, או בשניהם? תודה רבה על העזרה.

תשובה:

שלום רב,

השאלה היא לגיטימית לגמרי…

ברור שצריך להניח תפילין בשעה שהוא מתפלל. אבל זה לא משנה באיזה תפילה בראשונה (מנחה) או בשניה (תשלומי שחרית). מבואר בברכות טו: הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלמה יניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל. וכתבו הראשונים שם שחובה להתפלל עם התפילין. וכן פסק בשלחן ערוך סי' כה סעי' ד', שצריך שיהיו התפילין עליו בשעת קריאת שמע ותפלה. וראה במג"א סי' סו ס"ק יב שאם אין לו תפילין, מוטב שיתעכב מלהתפלל עד אחר תפלת צבור, ולשאול תפילין מחבירו כדי שיקרא קריאת שמע ויתפלל בתפילין, כלומר, זה עדיף מתפלה בצבור.

אולם לא כתוב שזו תקנה דווקא לתפילת שחרית, אלא עצם תפילת שמו"ע אחת ביום צריכה תפילין. לכן אם לדוגמא שכח יעלה ויבוא בשחרית, שצריך להתפלל שוב שחרית, ונזכר במנחה ראה בשו"ת בית שערים (או"ח סי' מה) שמעיקר הדין אינו זקוק להניח שוב תפילין.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. תודה רבה
    עיינתי שם בשו"ת בית שערים סימן קמה, נראה מדבריו, דמסיק דבאמת תפלה צריכה תפלין ורק מטעם שכרות לא חייבו להניחן במנחה, ומחלק בין תשלומין בזמן שחרית לתשלומין בזמן מנחה, לפי דבריו נמצא כי אם כבר הניח טלית ותפלין ביום בלי תפלה, ועכשיו מתפלל אחה"צ שתי תפלות והם בזמן מנחה, לא צריך כלל תפלין, אבל כמובן אי אפשר לסמוך על זה בכגון דא, אבל הא ודאי נראה מתוכן דבריו שזה ענין בשחרית ולא במנחה.
    וכן משמע מהא דאמרו הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמים, שילבוש טלית ויניח תפלין ויקרא ק"ש ויתפלל, שהתפלה הוא זה שסומך קרי"ש לפניה.

    והריני כתלמיד הדן, ומקוה לשמוע בזה דברי מעכ"ת

  2. שוב ראיתי בשו"ת פרי השדה חלק א' סימן צ"ה בשאלה הנ"ל של ספר בית שערים, שלדעתו אין צריך להניח תפלין עוד הפעם אפילו בזמן שחרית.

  3. אבל הנושא הוא לא "תפילת שחרית" או תפילת מנחה" אלא בזמן שחרית או בזמן מנחה. לכן במקרה שלך שהוא ודאי חייב להניח תפילין בזמן מנחה, אין הבדל על איזה תפילה יניח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל