אדם שאינו שומר שבת שנגע ביין

רבני בית ההוראה
5 Av 5776

שלום כבוד הרב,
בשבוע שעבר שכניי שמחללים שבת (הם מסורתיים מדליקים נרות, עושים קידוש אבל יש טלוויזיה שמדליקים, וכן מזגן שמדליקים לעת צורך, אורות שמדליקים ומכבים) ביקשו מאיתנו יין כי אזל להם. אז נתתי להם בקבוק חדש של יין לא מבושל, הם מזגו מן היין את הכמות שהיו צריכים והחזירו לי את הבקבוק.
מה הדין של הבקבוק הזה? האם מותר לישתותו?
ובאופן כללי אשמח שתפרט לי את העניין
תודה

תשובה:

שלום רב

אכן, האיסור של יין נסך – סתם יינם, אמור באופן שמחלל שבת מטלטל מעט בקבוק יין פתוח. ממילא, כמעט לא יתכן שיוכל לפתוח אותו, שהרי בעת הפתיחה הבקבוק מתנועע קצת, ובודאי אסור שימזוג אותו, אין לשתות מה שנשאר בבקבוק.

דין זה אמור לבני אשכנז, אולם למנהג הספרדים גם נגיעה בבקבוק פתוח ללא ניענועו אוסרת את היין בשתיה אך לא בהנאה.

מקורות:

ראה שו”ע יו”ד קכד, יא וברמ”א שם סעי’ יח. תוכל לראות הרבה נדונים בענין במאגר השו”ת שלנו, יורה דעה יין נסך. הרעיון שבאיסור זה הוא להבדיל בין שומרי המצוות לשאינם כאלו, שלא יושפעו ממעשיהם הרעים, ושלא יבואו להנשא יחד ולהקים בית שאינו שומר מצוות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *