האם מותר לקחת תכשירים להחלשת הכח גברא

רבני בית ההוראה
ג' אב ה'תשע"ו

האם מותר לגבר לקחת תכשירים להחלשת כח גברא מפני שאשתו מורדת בו. ולא מוכנה לקיים יחסי אישות בגלל בעיות נפשיות שיש לה.

תשובה:

שלום רב,

אין בזה איסור סירוס. אמנם לגבר אסור לשתות כוס של עקרין כפי שפסק בשו”ע אבה”ע סי’ ה’ סעי’ יב, ויש מחלוקת בפוסקים האם איסור זה הוא מדאורייתא אלא שאין לוקין עליו או מדרבנן, ראה שם בנתיבות לשבת סק”ז. אולם בסיטואציה שתה מציג כאן שהתכשירים הם רק להחלשת הכח גברא, אין זה נחשב לסירוס כלל. שהרי אפשרות ההולדה עדיין קיימת, אלא שבכך אתה מדכא את היצר. ראה שם בסעי’ יג – יד שיש איסור סירוס גם בבעלי חיים, וכתב שם הרמ”א: אבל מותר ליטול כרבלתו של תרנגול, אף על גב דמסתרס ע”י זה”. וראה בביאור הגר”א: “לאו דווקא (דמסתרס ע”י זה) אלא משום דאינו מסרס כלל אלא מונעו מתשמיש”. כלומר, שאינו רוצה לשמש מחמת אבלותו על כך שלקחו ממנו את כרבלותו, כפי שכתב שם הבית שמואל. כלומר, מניעה בסגנון כזה אינה נחשבת לסירוס כלל.

וא”כ מאחר שאתה רוצה להמנע מאיסור מחמת הסיטואציה שנקלעת אליה, מותר לך להשתמש בתכשירים אלו.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *