מה מעמדו של זכרון דברים

רבני בית ההוראה
22 Sivan 5776

שלום
רציתי לדעת האם זכרון דברים הוא כמו חוזה
לכל דבר ? כשלא היה נתינת כסף מצד הקונה
אלא רק התחייבות לערוך חוזה בעוד שבועיים
ואם אחד הצדדים מבטל האם יש לשלם פיצוים או הוצאות כל שהם ?

תשובה:

שלום רב,

באופן כללי זכרון דברים מחייב  רק על מה שסיכמו. ואם התעוררו חילוקי דעות אחרי זה על דבר שלא סיכמו עליו לפני החתימה זה לא מחייב את הצדדים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *