שבע ברכות בסעודה שלישית שנמשך לתוך הלילה השמיני

רבני בית ההוראה
כ' סיון ה'תשע"ו

זוג שנישא ביום ראשון – ומסיים את השבע ברכות בשבת – כשמסיימים סעודה שלישית לאחר צאת הכוכבים, האם מברכים שבע ברכות במוצ”ש?

תשובה:

שלום רב,

כתב בשערי תשובה (סי’ קפח סק”ח) שסעודת שבע ברכות שנמשכה עד ליל שמיני אין מברכים שבע ברכות. וראה עוד בפתחי תשובה אבה”ע סי’ סב ס”ק יב. אולם בשבת יש לדון האם גם לא יברך שבע ברכות או לא. מצד אחד לכאורה גם בשבת לא יברכו שבע ברכות בלילה, שהרי אנו רואים שברכת השבע ברכות אינו נקבע לפי התחלת הסעודה. אולם ראיתי בשו”ת התעוררות תשובה (ח”ב סי’ צט) שכתב שמאחר שאנו פוסקים לגבי ברכת המזון הולכים לפי התחלת הסעודה או משום שזה הזמן הקובע או משום שקדושת השבת נמשכת, לכן הוא נוטה לומר שכך ראוי לעשות גם לגבי השבע ברכות.

3 תגובות

  שוב ראיתי שהרב וואזנר (חלק א) הכריע גם כן שיש לומר שבע ברכות במוצאי שבת כל עוד לא הבדיל
  כיוון שיש דין תוספת שבת, ועוד שאזלינן בתר תחילת הסעודה, וחולק בזה על שו”ת גינת ורדים
  ובהערות ציין לכך מקור מספר מנהגי הלבוש, (עיינתי שם ולענ”ד לא כתוב שם כזה דבר).

  רבני בית ההוראה:

  ישר כח. אשמח אם תוכל להוסיף את המקור המדוייק של תשובת השבט הלוי.

  שבט הלוי חלק א’ סימן לט

  למעשה
  הליטאים – נוהגים שלא לומר שבע ברכות, כיון שבצאת הכוכבים פקע ממנו ‘דין חתן’
  החסידים – נוהגים כן לומר שבע ברכות,
  כי גם לאחר השקיעה לא קרה כלום, כידוע השקיעה לא נשכה אף אחד….

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *