שבע ברכות בסעודה שלישית שנמשך לתוך הלילה השמיני

זוג שנישא ביום ראשון – ומסיים את השבע ברכות בשבת – כשמסיימים סעודה שלישית לאחר צאת הכוכבים, האם מברכים שבע ברכות במוצ"ש?

תשובה:

שלום רב,

כתב בשערי תשובה (סי' קפח סק"ח) שסעודת שבע ברכות שנמשכה עד ליל שמיני אין מברכים שבע ברכות. וראה עוד בפתחי תשובה אבה"ע סי' סב ס"ק יב. אולם בשבת יש לדון האם גם לא יברך שבע ברכות או לא. מצד אחד לכאורה גם בשבת לא יברכו שבע ברכות בלילה, שהרי אנו רואים שברכת השבע ברכות אינו נקבע לפי התחלת הסעודה. אולם ראיתי בשו"ת התעוררות תשובה (ח"ב סי' צט) שכתב שמאחר שאנו פוסקים לגבי ברכת המזון הולכים לפי התחלת הסעודה או משום שזה הזמן הקובע או משום שקדושת השבת נמשכת, לכן הוא נוטה לומר שכך ראוי לעשות גם לגבי השבע ברכות.

Join the Conversation

3 Comments

 1. שוב ראיתי שהרב וואזנר (חלק א) הכריע גם כן שיש לומר שבע ברכות במוצאי שבת כל עוד לא הבדיל
  כיוון שיש דין תוספת שבת, ועוד שאזלינן בתר תחילת הסעודה, וחולק בזה על שו"ת גינת ורדים
  ובהערות ציין לכך מקור מספר מנהגי הלבוש, (עיינתי שם ולענ"ד לא כתוב שם כזה דבר).

 2. שבט הלוי חלק א' סימן לט

  למעשה
  הליטאים – נוהגים שלא לומר שבע ברכות, כיון שבצאת הכוכבים פקע ממנו 'דין חתן'
  החסידים – נוהגים כן לומר שבע ברכות,
  כי גם לאחר השקיעה לא קרה כלום, כידוע השקיעה לא נשכה אף אחד….

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל