אשתי עברה גיור בצבא – מהו מעמדם של ילדיי?

שלום,
אישתי עברה גיור במהלך שירותה ב צה"ל בשנות התשעים. אביה יהודי. עם זאת, מאז הגיור ועד היום לא שומרת תורה ומצוות (לא שומרת כשרות, לא שבת, אינה מדליקה נרות).
אני יהודי, נישאין שלנו נערכו (שנים אחרי גיור שלה) ברבנות ברמת גן היתה כתובה וחופה.
כיום יש לנו שלושה ילדים, אני מתחזק בקיום מצות ולימוד תורה.
האם גיור של האישה תקף? מה לגבי ילדים, הם יהודים? כמו כן יש לנו קשיים בקיום שלום בית, לכן אני מתעניין לגבי גירושין ומתן גט…
תודה!

תשובה:

שלום רב,

אם אכן האישה לא שמרה מצוות כלל, מרגע הגיור, א"כ ככל הנראה זה היה בדעתה בעת הגיור, ולכן הגיור לא תפס. עיקר הגיור הוא קבלת עול מצוות, ואם לאחר שלימדו אותה והסבירו לה והיא ידעה מהו קיום המצוות ובכל זאת לא משרה אותם מעולם כנראה שליבה לא איתה והגיור אינו תקף עפ"י ההלכה. נמצא שגם ילדיה ספק גדול יש על יהדותם.

אלא שצריכים לדעת, האמא אינה נאמנת היום לאחר שיש לה ילדים לומר שזה היה בדעתה בעת הגיור ובכך לפסול את ילדיה, משום שלדבריה היא גויה ולגוי אין נאמנות לפסול את ילדיו, ובנוסף, לאמא אין נאמנות לפסול את ילדיה. אלא שאם אתה כאבא יודע בודאות שאכן זוהי המציאות, האבא נאמן על ילדיו, ולכאורה אכן יש ספק גדול ביהדותם (אכן עדיין יש לעיין אם שייך בזה דין "יכיר" – ראה שו"ת רע"א קמא סי' כח).

אולם יש לדעת שאכן טיעון זה יכול לעמוד לך במסגרת הגירושין אם האישה לא תחפוץ בגירושין. אלא שצריך לקחת בחשבון שהדיינים אכן ירצו לתהות על קנקנו של הטיעון אם היא אמתית, או שזה עוד טענה במסגרת מריבות הגירושין.

הצטרף לדיון

תגובה 1

 1. הערה לדברי רבני בית ההוראה:

  הדברים תמוהים כי אין אנו זקוקים להשען על נאמנות האשה, ידוע לכל ולפי המידע שברשותנו 'גיורי צה"ל' כמעט כולם אינם שומרים מצוות. ועוד, גיורי צה"ל עוברים מסלול לימודים עם דברי כפירה ע"י מורים חילונים ורפורמים ב'קורס נתיב' (יש עוד כמה שאלות חמורות על גיורי צה"ל שאין כאן מקומו)
  וכבר קבע ה'אחיעזר' בזמנו על גיורים מעין אלו כי יש אומדנא דמוכח שלבם בל עמם ואין זו קבלת מצוות וכ"ש בזמננו וז"ל:

  "ועל דבר הגירות בכלל שנהגו לגייר הנכריות שנשאו לישראל… אולם דא עקא שאין קבלת מצוות אחרי שהוא אומדנא דמוכח שלבם בל עמם ויתנהגו בחלול שבת ואסור נדה נבלות וטרפות". [אחיעזר ח"ג כ"ח ד"ה וע"ד].

  וכ"כ בדבר אברהם [סימן כ"ח]:

  "א) יסוד הדבר (גרות לשם אשה או לשם שלחן מלכים) דבדיעבד כולם גרים הם, הוא משום דכיוון שנתגיירו וקבלו עליהם, חזקה דאגב אונסייהו גמרי וקבלי, כמ"ש הריטב"א והנמ"י [יבמות כד' ב'] ובזמננו אין זה שייך טעם זה שאגב אונסו סבר וקיבל, שהרי בידו הוא שלא לקבל בלבו ושלא להחזיק אח"כ בדיני היהדות, ומי יכריחו על זה, ומה סברא היא זו לומר חזקה דגמר וקיבל. ורק בימי שלמה שהיתה יד ישראל תקיפה לענוש העוברים על דת, ואפי' בזמן שאין יד ישראל תקיפה מ"מ כיוון שנפשו חשקה באשה זו, ועליו לדור עמה בסביבה יהודית, וידוע לו שאם לא יתנהג ביהדות ולא ידקדק בדיניה לא תאבה האשה לדור עמו והסביבה היהודית לא תקלטהו, ולא יוכל להשיג את מאויו אלא ע"י קבלת עול היהידות והתנהגות בכשרות, אגב אונס זה גמר ומקבל. וזה היה שייך רק בזמניהם בימים מקדם דאכשורי דרי משא"כ עכשיו שגם אשה זו וגם חלק גדול מהסביבה אינם נוהגים ביהדות, וגם אחר הגירות לא יהא אנוס כלל משום צד לקיים מצוות התורה, לא שייך לומר אגב אונסיה גמר ומקבל כיוון דבלאו הכי נמי ישיג מאויו.

  ב) וע"ד מה שיש שכתבו דאין לנו עניין עם מה שחושב בלבו דדברים שבלב לא הוי דברים, זה היה שייך רק בימים מקדם אבל עכשיו איך נשלה את נפשינו כשאנו יודעים ברוב המקרים באומדנא דמוכח שלא יקיימו אח"כ את המצוות ואין לבם כלל לזה , ובדאיכא אומדנא דמוכח אף דברים שבלב הוו דברים כמש"כ בבית יצחק".

  לםי המידע שברשותנו, רובם לא קיבלו עליהם את המצוות אלא מהשפה ולחוץ, רק יחידים קבלו בכנות. ויש לבדוק בב"ד כאו"א ולקבוע את מעמדו, יש גם לבדוק האם מאמינים בעיקרי הדת.

  לצערנו עכ"פ מכלל ספק לא יצאו ואסורים בקהל וצריכים גיור כדין.

  בברכת התורה
  מאיר ברוורמן

  הרב מרדכי אלתר מחבר 'כגר כאזרח'
  הרב דוד יצחקי

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל