בן שהבטיח לפרנס את אימו ויש לה קצבת זקנה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
י"ט אייר ה'תשע"ו

ב”ה
כבוד הרב,
אבי המשפחה חלה, וטרם פטירתו הבטיח לו בנו הצעיר שהוא יפרנס את אמו לאחר פטירת בעלה-אביו, ושאחותיו לא יצטרכו להשתתף בהוצאות פרנסת אימם.
כמה חדשים לאחר פטירת אביו נודע לו ולאחותיו שאמם מקבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי. מה דין כספי הקצבה של הביטוח לאומי? האם הבן רשאי להשתמש בכספים אלו לפרנס את אמו? או האם הוא חייב לשאת בעצמו בעול פרנסת אמו כפי שהבטיח לאביו טרם מותו, ולהשאיר את כספי הקצבה בבנק כחלק מעזבונה של אמו, שייחלק בבוא העת בין חברי המשפחה?
בכבוד,

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

ככל שהייתה התחייבות בדיבור בלבד והבן לא קיבל שום תמורה להתחייבות זו, הוא רשאי לפרנס את אימו מתוך כספי הקצבה.

מקורות:

כאשר אדם מתחייב לתת מזונות, הוא חייב להמשיך ולקיים את ההתחייבות, אף אם יש לההוא מקורות הכנסה אחרים. עיין שו”ע אבן העזר סי’ קיד סעיפים ח-י. אבל בהבטחה בדיבור, מותר לחזור כאשר יש שינוי ממה שחשבו ובדומה לתרי תרעי, עיין שו”ע חו”מ סוף סי’ רד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *