האם מותר לשקר לצורך?

רבני בית ההוראה
30 Nisan 5776

שלום כבוד הרב! האם מותר לשקר בשביל לגלות את האמת?

תשובה:

שלום רב

לא כל כך הבנתי את הסיטואציה. יש אופנים מסוימים בהם התירו חכמים לשקר: מפני השלום, לצורך צניעות, להמנע מאיסור ועוד.

ראה כאן מאמר מקיף בענין.

 

2 Comments

    חגי עמנו:

    למשל נגנב לי חפץ ואני יודע מי גנב והוא מכחיש האם מותר לי לומר לו שאנשים אמרו לי שהוא גנב?

    רבני בית ההוראה:

    אינני יודע כיצד אתה יודע שהוא הגנב, צריך מאוד להזהר שלא לחשוד בכשרים, זה עוון חמור, והאדם שהוטל בו הרפש הזה עשוי להפגע במידה שקשה יהיה לט להשתחרר מכך. כמובן שאם ראית בעיניך ממש שהוא גונב ממך בלי שום צורך בראיות וחשדות, אתה יכול לעשות זאת כדי להציל עשוק מיד עושקו, אבל אני מאמין שזה לא ממש המקרה…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *