תערובת חמץ לאחר הפסח

חמץ לאחר הפסח לנוהגים לרמב"ם:
א. אלו שמחמירים לא לסמוך על מכירת החמץ של הבדצי"ם האם זה גם בחמץ גמור או גם בתערובת?
ב. ישנם בדצי"ם שסומכים לכתחילה בפסח על ביטול בשישים שסומכים במוצרים שיוצרו לפני הפסח על ביטול בשישים ישנם רק בלח ולח ויש כאלו אף יבש ביבש אך ידוע שלרמב"ם אין שום היתר של ביטול בשישים בפח של חוזר ונעור, האם לתימני שנוהג בכל הילכותיו כרמב"ם יכול להשתמש במוצרים כאלו לאחר הפסח או שלא?

תשובה:

שלום רב

למיטב הבנתי שום הכשר לא סומך לכתחילה על ביטול, את הביטול אנחנו יודעים לבד גם בלי ההכשר… ההכשר מיועד לוודא שאין חמץ כלל במאכל. עכ"פ ביבש ודאי שלא יכתבו עליו כשר לפסח, זה לא יעלה על הדעת, שהרי הרמ"א פוסק שביבש אומרים חוזר וניעור וכל בני אשכנז נוהגים כך!

אלא שכמובן כל זה בנוגע לכשרות לפסח עצמו ללא מכירת חמץ, לאחר פסח ודאי לא שייך כל הדין של חוזר וניעור והכל בטל בשישים כמבואר במשנה ברורה בסי' תמז ס"ק קב, ראה שם בהרחבה.

החומרא הנ"ל נוהגת גם בתערובת, שהרי אין הבדל לענין איסור זה בין תערובת למץ בעין, אלא שכאשר מדובר במיעוט קטן ומבוטל כמו עמילנים וכדומה, כאמור לעיל אין כל מקום לחשש. אגב מלבד הביטול שיש בזה קיימת כאן סברא נוטספת, שבודאי אין במאכל כזית חמץ, וכשאין כזית ולא עברו על זה בפסח בבל יראה ובל ימצא, לא קנסו לאחר הפסח.

בהצלחה ויום נעים.

Join the Conversation

2 Comments

  1. א. אתן דוגמא בחוברת מוסף של עיתון יום ליום ראיתי כתבה שהבד"ץ בית יוסף כותב מפורש שבשמן קנולה שלו הוא סומך לכתחילה על ביטול בשישים (הכתבה שמורה אצלי)
    ב. שאלתי כללית על כל סתם מאכל שהיה לו ביטול בשישים ולא מכרו קודם הפסח האם לתימנים הנוהגים כרמב"ם שרי לאוכלו אחר הפסח או שאומרינן שכולו הפך לחנ"ן

    יישר כח ותודה.

  2. א. פלא. אבל בכל מקרה במערכות הכשרות המהודרות זה ודאי לא נעשה.
    ב. אפשר לאכול כפי שציינתי לך לעיין במשנה ברורה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל