קרח בשבת / תהילים במוצאי שבת

רבני בית ההוראה
כ"ח ניסן ה'תשע"ו

שלום

א. האם בשבת מותר לשים קובית קרח בתוך כוס ריקה ועליה לשפוך מים או שקודם לשים מים ואז את הקרח?

ב. האם כשעולים לדוכן כהן גדול וכהן קטן יש להכריז “כהנים” או לא?

ג. למי שחושש לדעת המקובלים לא לקרוא תורה שבכתב בלילה אבל בליל שבת סומך על דעת המתירים (דלא כרמ”ע מפאנו, יעו’ בביאור הלכה), האם מותר לקרוא פרקי תהלים בשבת לאחר צאת הכוכבים (לפני שמתפללים ערבית)? ומה הדין בבין השמשות?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב

א. אין הבדל מה שמים קודם, העיקר לא לרסק את הקרח בידים.

ב. דוקא כשיש שני כהנים גדולים.

ג. אפשר לקרוא תהילים במוצאי שבת לפני ערבית.

מקורות:

א. ראה בית יוסף סי’ שכ שלדעת הרמב”ן והר”ן  מותר לרסק קרח בשבת, אולם בס’ התרומה סי’ רלה החמיר בזה, וטעמו, שלא התירו אלא כשהוא ניתן לתוך משקה והוא נימוח מאליו, שאם לא כן יש בכך משום איסור מוליד. ונראה מדבריו, שאם אינו נימוח מאליו אף לתוך משקה יש לאסור, וראה ביאור הלכה שם סעי’ יא שכך נראה מדברי התוס’ והרא”ש, ובמשנה ברורה שם סיים שטוב להחמיר בכך לכתחילה. למעשה ריסוק קרח לכוס ריקה אסור בשבת, כמבואר בשו”ע שם סעי’ ט, לפי שהקרח הנימוח ניכר לעצמו.

ב. ראה ס’ נשיאת כפים כהלכתה עמ’ לח על פי ביאור הגמרא בסוטה לח.

ג. שו”ת יביע אומר ח”ו סי’ ל, ראה שם ראיותיו. ובטעם הדבר כתב שהארת השבת עדיין חופפת עלינו, וראה שם שצידד שאפשר שאף עד לאחר סעודת מלוה מלכה יש להקל.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *