ברכת כהנים בן ארץ ישראל ביום טוב שני של גלויות בחו”ל

רבני בית ההוראה
ט"ז ניסן ה'תשע"ו

שלום רב
כהן ישראלי שבא לבית כנסת לחו״ל ביום שני של פסח (שני של גלויות) ומתפלל עם הציבור ( הוא מתפלל תפילה של חול). -האם יכול לברך בירכת כוהנים למתפללים תפילה של חג?
האם יכול לעלות לתורה אם הש״צ מינהו לעלות כהן ראשון לתורה?
נא לתת המקורות אם אפשר.
תודה מימון.
מועדים לשמחה.

תשובה:

שלום רב

הנושא כמובן הוא באופן שבן ארץ ישראל לא חייב במוסף [השנה שיש שבת אחרי החג זה לא רלוונטי, אלא בחג השבועת הבעל”ט], ולדינא נחלקו בכך הדעות כמובא בשערי תשובה סי’ תצו ס”ק ד וראה כף החיים סי’ קכח ס”ק כא שיוכל לעלות עם כהנים אחרים ולבקש מאחד מהם להוציאו ידי חובה בברכה ורק את פסוקי יברכך וכו’ יאמר עמהם. ואם אין שם כהן אלא הוא ישתמט ויצא מבית הכנסת לפני רצה. אף שהמיקל לברך יש לו על מי לסמוך. ראה יום טוב שני כהלכתו פרק ט סעי’ טז בשם הגר”מ פיינשטין שהעיקר כדעת הסוברים שהוא רשאי לעלות לברכת כהנים אפילו לבדו.

לגבי עלייה לתורה, אם בארץ ישראל כלל לא קוראים בתורה באותו יום ישתמט מלעלות, ראה שערי אפרים שער ח אות צז, ואם הוא חל בשבת שגם בא”י קוראים בתורה הוא רשאי לעלות, ראה בצל החכמה ח”א סי’ ג.

חג שמח.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *