נמצאו טפסי מכירת חמץ שלא הועברו לגוי

נמצאו בבית כנסת טפסי מכירת חמץ שלא הועברו לגוי, מה דינם? האם חשובים כנמכרו?

תשובה:

מועדים לשמחה.

א. אם היו מוצאים את הטפסים לאחר החג השאלה היתה פשוטה יותר. ברור שהחמץ לא נמכר, האנשים שחתמו על הטפסים ברור שעברו על איסור בל יראה ובל ימצא שהרי החמץ שלהם לא נמכר, אולם זה עבירה באונס ומנין להם לדעת שהרב ישכח כמה מהטפסים. לכן לאחר החג החמץ לא נאסר מדין חמץ שעבר עליו הפסח שלא קנסו חז"ל אונס כזה כך כתבו כמה מהפוסקים ראה מחנה חיים ח"ג סי' לו, שו"ת מבית לוי, על פסח שהובא כך בשם הגר"ש וואזנר זצ"ל.

ב. אלא שברור שכל זה רק באופן שהטפסים נמצאו לאחר החג. אבל באמצע החג, מיד חל עליו חובת תשביתו, חובה מדאורייתא להשבית את החמץ, לכן חייבים להודיע להם כדי שלא יעברו על איסור דאורייתא בשוגג. (לפחות למי שיש חמץ גמור. כי האנשים שאינם מוכרים חמץ גמור אלא רק את הבלוע בכלים וכד', זה לא נורא אם בסופו של דבר לא נמכר).

ג. אלא שיש לעיין בזה האם הביטול שנעשה לפני הפסח חל גם על החמץ הזה כדי שלפחות לא יעברו על איסור דאורייתא. ויש בזה נידון גדול באחרונים. ידוע מה שכתב הבכור שור (פסחים כא) שאין חשש הערמה במכירת חמץ משום שזה רק דרבנן ומדאורייתא יצא על ידי הביטול. כלומר, לדעתו הביטול מועיל גם על מה שהוא מוכר לגוי. וכעין זה דעת החת"ס בתשובה או"ח סי' סב, קיג וקי"ט, שכתב להקדים את המכירה לביטול כדי שאם לא תחול המכירה יחול הביטול. ויש שחלוקים וסוברים שהביטול לא חל על מה שבדעתו למכור., כך הוא דעת השו"ע הרב סוף הלכות פסח, וראה עוד באריכות בנושא זה בשו"ת ארץ צבי ח"א סי' פד ובשדי חמד מערכת חמץ ומצה סי' ה' אות מה.

ד. יש אפשרות נוספת שאין כאן איסור בל יראה, כי יתכן שמאן דהוא מכר לכל מי שרצה למכור מדין זכיה. ולרוב הפוסקים מועיל מכירה כזו. למרות שזה נחשב לזכין מאדם. (וכדיוע דעת הקצוה"ח שלא אומרים זכין מאדם. בשנה שעברה זכרנו לומר לגוי שיקנה עבור אלה שרצו למכור ומשום מה שלא הגיעו הטפסים שלהם וכד', אלא שהשנה שכחתי לבקש את זה.

לסיכום: לעניות דעתי צריך לומר לאנשים שהחמץ שלהם לא נמכר. אם אין להם חמץ גמור בבית, הכל בסדר, המכירה זה רק לחומרא. אולם אם יש להם חמץ גמור, שישאלו את הרב שלהם מה לעשות, יתכן שיש חילוק אם יש להם כמות גדולה ובמקום הפסד כפי שהבאנו כאן יש על מי לסמוך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל