מה עושים עם מצנם בפסח?

רבני בית ההוראה
12 Nisan 5776

מצנם שיש בתוכו המון פירורים [וא”א לנקות בפנים או לפרק ולנקות] האם מותר להשאיר אותו ולמכור לגוי למרות שיש חמץ בפנים, האם מותר להשתמש בו אחר פסח, כי נמצא בו החמץ והטעם נבלע בלחם החדש.

תשובה:

שלום רב

בדרך כלל אפשר לפרק ולנקות, אולם אתה יכול למכור לגוי ולאחר פסח להשתמש כרגיל. במקביל תפעיל אותו כמה פעמים ריק לשרוף כל מה שאפשר לשרוף.

חג שמח

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *