בדיקת חמץ בבניין דירות

רבני בית ההוראה
12 Nisan 5776

אני שוכר דירה בבניין שבו חלק מהדיירים אינם שומרים תורה ומצוות. לבדוק את כל החצרות וחדרי המדרגות קשה מאוד וממילא יכול להיות שיביאו חמץ לשטח המשותף בפסח.
האם כשוכר יש לי אחריות כלפי חמץ ברכוש המשותף כגון חצר וחדר מדרגות?
האם עליי להפקיר את חלקי ברכוש המשותף? או שאין צורך? אם יש צורך האם צריך לעשות זאת בפני שלושה או שמספיק פשוט לומר זאת?

תשובה:

שלום רב

הרכוש המשותף חייב בדיקה כיון שהוא גם שלך, אולם במצב כזה אין לך ברירה אלא לעשות מכירת חמץ ולהתנות שכל חמץ שיכנס לרשותך בימי הפסח אינך רוצה לזכות בו.

חג שמח!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *