האם מותר להציל את מה שמגיע לי גם ע”י רמאות?

רבני בית ההוראה
ה' ניסן ה'תשע"ו

ב”ה
שלום רבנים!!
כתוב ש: עם נבל תתנבל (תהלים פרק יח)
האם זה אומר שאם אני יודע שלא אוכל להשיג את מה שמגיע לי בצדק מותר יהיה לי לנהוג ברמאות, שזה אומר: לשקר ולרמות אותם אנשים רשעים ורמאים במקרים ראויים?
תזכו למצוות

תשובה:

שלום רב,

אני לא יודע למה כוונתך, זה נראה שמשהו מעיק עליך… בכל אופן, אם אתה סבור שיהיה מותר לנהוג ברמאות בבית הדין כדי להציל את מה שמגיע לך בצדק (לפחות לפי דעתך). זה ודאי אסור. הגמרא אומרת (שבועות לא,א): “מנין לנושה בחבירו מנה, שלא יאמר: אטעננו במאתים כדי שיודה לי במנה ויתחייב לי שבועה, ואגלגל עליו שבועה ממקום אחר? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק. מנין לנושה בחבירו מנה וטענו מאתים, שלא יאמר: אכפרנו בב”ד ואודה לו חוץ לבית דין, כדי שלא אתחייב לו שבועה ולא יגלגל עלי שבועה ממקום אחר? תלמוד לומר: מדבר שקר תרחק. מנין לשלשה שנושין מנה באחד, שלא יהא אחד בעל דין ושנים עדים כדי שיוציאו מנה ויחלוקו? ת”ל: מדבר שקר תרחק”. כלומר, כל הדברים הללו אם דוגמאות שאדם רוצה להציל את מה שבאמת מגיע לו, ובכל זאת אסור לו לעשות זאת ברמאות. (אמנם יתכן שזה רק בבית דין, וכל אופן, אם תציג כאן מה מעיק עליך וכיצד אתה רוצה לפתור את הבעיה, נוכל להתייחס באופן יותר ספציפי.

תגובה אחת

    יוסי ורטהיימר:

    ציינתי לאורים ותומים בסימן י”ב סעיף ו’ שאומר שרק לכתחילה יש להתרחק מכך, ולא כפי שהחליט הרב המשיב לאיסור גמור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *