קדושת שביעית בקליפות פירות

רבני בית ההוראה
כ"ה אדר ב' ה'תשע"ו

שלום,
1- האם בקליפות אשכולית החיצוניות (הצהובות המרות) יש לנהוג קדושת שביעית?
2- בקליפות אשכולית הפנימיות הלבנות המפרידות בין הפלחים שלא נהוג לאכלם?
תודה.

תשובה:

שלום רב

מעיקר הדין, קליפות שלא רגילים לאוכלן, אף שהן ראויות למאכל אדם, אין בהן קדושת שביעית, אלא שיש שהחמירו בכך כיון שהן ראויות לאכילה, ולכן נהגו לייחד פח שמיטה בבית שלתוכו משליכים את הקליפות כדי שלא יתבזו עם שאר האשפה. בשעת הצורך כשאין אפשרות לפח שמיטה ניתן להכניס לניילון ולקשור היטב ולהשליך לפח הרגיל.

לגבי הקליפות הלבנות אינני יודע אם אכן אין רגילות לאוכלן.

מקורות:

בחזון איש סי’ יד ס”ק י נקט שהעיקר להלכה הוא שמנהג העולם קובע את קדושת הפירות, ואם לא רגילים לאכול קליפות אין בהן קדושה. וכ”כ הגרש”ז אויערבך בשו”ת מנחת שלמה סי’ נא אות כג, אלא שצידד להחמיר בקליפות הדרים כיון שבתחילה היו טפלים לפרי וחשובים [בשונה מלולב וכדומה]. כמו כן יש שהחמירו בקליפות הדרים משום שרגילים לתת אותן לבעלי חיים, אף שלא מצויים בעלי חיים בינינו, ראה דרך אמונה פרק ה ס”ק יג, וכן היה מנהגו של החזון איש עצמו לשמור את הקליפות בפח שמיטה. וע”ע משנת יוסף ח”ג עמ’ קיא בשם הגר”ש וואזנר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *