שמיעת מגילה ממחלל שבת

שלום

האם אפשר לשמוע קריאת מגילה ממחלל שבת?
והאם זה משנה האם הוא מברך את את הברכות או מישהו אחר מהקהל שכן שומר שבת?

השאלה נוגעת גם למחלל שבת בפרהסיה, וגם לגבי מחלל שבת בצנעה, וכן לגבי מי שאין אנו יודעים האם הוא מחלל שבת, או שידוע שהיה מחלל וייתכן והפסיק.

תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

מחלל שבת שלא בפרהסיא יכול להוציא אחרים ידי חובה, אולם מחלל שבת בפרהסיא מעיקר הדין אינו מוציא אחרים ייד חובה לא בברכות ולא בקריאת המגילה.

אם אין יודעים שהוא מחלל שבת, יש לו חזקת כשרות והוא יכול להוציא אחרים ידי חובה. אולם אם הוא היה ידוע כמחלל שבת ולא יודעים אם הוא הפסיק כבר לחלל שבת, אינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם.

מקורות:

ראה שו”ת אור לציון (ח”ב סי’ כ’ אות ה’) שכתב: “מחלל שבת בפרהסיא דינו כעכו”ם לכל דבר ואינו מצטרף לכל דבר שבקדושה וכמו שכתב בפרמ”ג בסימן נ”ה א”א ס”ק ד’ וכן הביא במ”ב שם ס”ק מ”ו וה”ה גם שאינו יכול להוציא אחרים ידי חובתם. ואף שבשו”ת אגרות משה ח”א סימן כ”ג כתב דמחלל שבת מצטרף למנין לענין קדיש וקדושה והוכיח מהמרגלים שהיו גרועים ממחללי שבת שהיו כופרים עפי”ר הגמ’ בערכין ט”ו ע”א ע”ש. לענ”ד אין ראיתו ראיה דלא הוזכר שם להדיא דהוו ככופרים ויש ראיה לאסור מלשון הרמב”ם בהלכות עירובין פרק ב’ הלכה ט”ז שכתב וז”ל ישראל שהוא מחלל שבת בפרהסיא או שהוא עובד עכו”ם הרי הוא כעכו”ם לכל דבריו משמע לכל דבריו ממש ולכן מי שנמצא בבית שהמקדש בו מחלל שבת ואין יכול לעשות קידוש בעצמו יאמר בצנעה קידוש על הפת דהו”ל כמי שאין לו יין שמקדש על הפת וכמבואר בשו”ע בסימן רע”ב סעיף ט’ ע”ש”

והוסיף:

“ומכל מקום נראה דאם אותו מחלל שבת מתבייש לחלל את השבת ליד אדם גדול יש להקל בזה ואפשר לשמוע ממנו קידוש ולצאת ידי חובה וכדמוכח במסכת עירובין ס”ט ע”א גבי ההוא דנפק בחומרתא דמדושא כיון דחזחה לר”י נשיאה כסייה אמר כגון זה מבטל רשות וכתב רש”י שם כגון זה שמחלל שבת בצינעא הרי שכיון שהתבייש שיראה אותו ר”י נשיאה כשהוא מוציא מרשות לרשות בשבת אינו נידון כמחלל שבת בפרהסיא”.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל