ירקות שהם בספק ספיחין

רבני בית ההוראה
כ' אדר ב' ה'תשע"ו

שלום רב,

קניתי דלורית בחנות ללא פיקוח ולאחמ”כ התברר לי שעדיין יש לחשוש לספיחין כיוון שאין מידע מה הרוב בחנויות, האם שייך בזה ספיקא דרבנן לקולא? או זה נחשב “ספק חסרון ידיעה”?
באופן כללי בדין ספק דרבנן לקולא האם ראוי להחמיר או שאפשר לסמוך לכתחילה?
תודה רבה ותזכו למצוות.

תשובה:

שלום רב

חכמים גזרו על ספק ספיחין, וקבעו שכל ירק הנלקח מעם הארץ החשוד על השביעית אסור באכילה, אלא אם כן הרוב בשוק אינו מהשביעית. כך שבענין זה לא אומרים ספק דרבנן להקל. אלא שיש שדנו אם בספק ספיקא גם החמירו, כלומר כאשר יש ספק האם מדובר בגידולי השנה השביעית וספק נוסף אולי מדובר בירק של גוי או מחו”ל, האם חכמים קבעו איסור על ירק הנלקח מהחשוד בכל אופן של ספק, ואפילו ספק ספיקא או שבאופן זה ניתן להקל. וראה חזון איש שביעית סי’ י ס”ק יב ד”ה פירות, שנראה שמצדד שאף באופן זה אסור לקנות ממנו אבל מותר לאכול משום אותו ספק ספיקא, ובמקרה שלך גם קיים ס”ס כזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *