יחסי אישות בין בני זוג שהחליטו להתגרש

האם מותר לזוג שהחליטו להתרגש לשמש עד לגירושים

תשובה:

שלום רב,

בהחלט. בפרט אם האישה רוצה הבעל מחויב מן התורה.

מקורות:

כתב בשו"ע (אבה"ע סי' קיט סעי' ב'): "לא תהיה יושבת תחתיו ומשמשתו ודעתו לגרשה". ובחלקת מחוקק הביא שתי פירושים אם האיסור הוא רק באופן שאינה יודעת על כוונותיו ויש בכך רמיה. או שמא איסור זה קיים גם באופן שהיא יודעת על תוכניותיו להתגרש. יודגש, אין זה איסור גמור, ולכן ברור שאין צורך בהרחקות או בחשש יחוד כדי שלא יבואו לידי ביאה במקרה כזה.

יחד עם זה צריכים לדעת, כל עוד שלא התגרשו, הבעל חייב לקיים את חובתו – מצוות עונה. אלא אם כן האישה מוחלת על חיובו. וכך העיר שם בהגהות חכמת שלמה: שנראה שדין זה קיים דווקא בזמן הש"ס שהיו הבעלים יכולים לגרש את נשותיהם בעל כרחה ובאופן מיידי, לכן אנו אומרים לו לא תהיה אישה יושבת תחתיך ובדעתך לגרשה. אבל בזמן הזה שאין לו יכולת יכול לגרשה בעל כרחה ועל אף שהוא רוצה לגרשה, אינו יכול לעשות זאת מיידית, ועליו לפנות לבית הדין עם כל השלכות עיכוב הגירושין שבזה. אולם מאידך, להשאר נשוי ללא קיום חובותיו כאדם נשוי, שאחד מהם הוא קיום מצוות עונה, בודאי שאסור לו . בנוסף הוסיף החכמת שלמה, שהוא עלול לבוא לידי עבירה, וכך מסקנתו: "כשיפייסנה אין איסור בדבר". כלומר, החכמת שלמה אמנם מדבר על אופן שהבעל שואל אם מותר לו או אסור לו. והתשובה היא מותר, ויש לו חובה לקיים מצוות עונה. אולם ברור שאם האישה היא השואלת, והיא זו שרוצה, למרות המצב הנוכחי הבעל חייב לעמוד בחיוביו. ואמנם מבואר בשו"ע (או"ח סי' רמ) שאסור לקיים מצוות עונה בעודו בקטטה, אבל זה בדיוק הענין, שיש לו חובה לפייסה ולקיים את חובתו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל