שיעור משלוח מנות

רבני בית ההוראה
י' אדר ב' ה'תשע"ו

שלום כבוד הרב. רציתי לברר פעם אחת ולתמיד את עניין שיעור משלוח מנות. עד עכשיו ראיתי שלוש שיטות-
א. די בכך שכל מנה מהשתיים תהיה בנפח כזית (קופסת גפרורים).
ב. נפח של שלוש ביצים שהוא 300 גרם, ולא מובן לי האם מדובר בכל מנה בפני עצמה או שמא בכל המשלוח
ג. דעה שמובאת בשם הבן איש חי “שיעור האוכל הוא 54 דרהם שהם 162 גרם של ימינו”. גם כאן לא מובן לי האם מדובר בכל מנה בפני עצמה או שמדובר בכל המשלוח.
אודה לך אם תוכל להבהיר העניין.

תשובה:

שלום רב

בנושא השיעור הנצרך למשלוח מנות יש שני פרטים:

ראשית השיעור צריך להיות שתהיה זו מתנה חשובה כפי ערכם של הנותן והמקבל. ולכן עשיר צריך לתת מתנה חשובה יותר מעני. כך מבואר בריטב”א מגילה ז ב וכ”כ בחיי אדם והובא בביאור הלכה בסי’ תרצה. [בביאור הלכה שם נראה שהכל תלוי במקבל, אולם בריטב”א מבואר שזה תלוי בשניהם, וראה מה שהעיר על כך בשדי חמד מערכת פורים סי’ ח]. וכ”כ בערוך השולחן שם סעי’ טו שלא די בשיעור של כזית מכל מין, אלא צריך מתנה חשובה, וראה ציץ אליעזר חי”ד סי’ סה שכתב שהוא כשיעור סעודה ג’ ביצים [בין 150 ל300 סמ”ק]. ונראה שהכל תלוי במין אותו שולח שאם הוא זול צריך יותר ואם יקר די בפחות. לפי זה, השיעור שמנית הם אומדנים שונים למה נקרא מנה חשובה.

פורים שמח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *