מה עושים עם עודף שהלקוח השאיר בחנות

רבני בית ההוראה
9 Adar II 5776

שלום רציתי לשאול אני עובד בחנות מכולת שיש דלפק ביני לבין הקונים ולפעמים יוצא שכאשר אני מניח את העודף ללוקח הוא שוכח אותו שם מה דין הכסף האם אני יוכל לזכות בכסף זה ומדובר לרוב במטבעות של כסף
ועוד שאלה לפעמים קורה שכאשר לקוח קונה ונשאר לו עודף למשל של שקל הוא מוותר ואומר לי תשאיר את זה למי שייך כסף זה לבעל הבית או למוכר תודה

תשובה:

שלום רב,

א. אשריך שאתה מדקדק בממון המעסיק. זו סגולה לעשירות (שו”ע חו”מ סוף סימן של”ז).
ב.כשלקוח מוותר על העודף ומסכים לשלם קצת יותר, הדין הוא שחצי מהתוספת שייכת לעובד, וחצי לבעל הבית (שו”ע חו”מ סימן קפ”ג סעיף ו’).
ג. כאשר לקוח שוכח עודף, מסתבר שהכל לבעה”ב (משום שדווקא בדין הקודם יש להסתפק אם הקונה התכוון אולי לתת את התוספת לפועל כמו שכתבו הפוסקים שם בסימן קפ”ג, משא”כ בנידונינו ודאי מתכוון הקונה לתת את השטר הגדול לבעה”ב ע”מ לקבל את המוצר והעודף, ובעה”ב זכה בשטר הגדול ונתחייב לקונה בחליפיו, והריהו כאומר לפועל שיחזיר לקונה מה שחייב לו דהיינו המוצר והעודף, שלא אמרינן בזה “תן כזכי” כאמור בסימן קכ”ה סעיף א’ ברמ”א, ואם כן בנידון הזה שאי אפשר לאתר את בעל החוב יחזיר למשלח כאמור שם בסוף הסימן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *