התרת שבועה

רבני בית ההוראה
30 Adar 5776

אשה שבמהלך ויכוח עם בעלה אמרה בזה”ל
אני נשבעת בס”ת שלא אדבר עם מישהו שקשור אליך, (כוונתה ליועץ זוגי) לאחר כמה דקות אמרה אם הוא יהיה אדם שיוכל לחבר אותך למציאות אשקול אם לדבר אתו,
האם יש דרך להתיר לה לדבר עם היועץ?

תשובה:

שלום רב

יש לעשות התרת נדרים בפני שלושה אנשים שישקלו את הדבר וינסו למצוא פתח למה ניתן להתיר את הנדר [חוסר שיקול הדעת או מידע שגוי בקשר לאותו אדם, ואז יתירו לה את הנדר.

להבא חלילה להשתמש בדבר הזה שנקרא נדרים ושבועות!!!

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *