נזק כספי שנגרם עקב ביטול פגישה שנקבעה מראש

שלום לכבוד הרה"ג,
קבעתי עם אדם פגישה מחוץ לעיר רחוק, והוא לא בא, האם אני יכול לחייב אותו לשלם לי הוצאות דלק?

 

תשובה:

שלום רב,

פסק הרמ"א סי' יד סעי' ה שאם קבע אדם עם חבירו שילכו לדון במקום אחר, והלה לא הגיע צריך לשלם לו הוצאותיו. ומקורו הוא מדברי המרדכי בסנהדרין סי' תש"ט. וראה שו"ת רעק"א קמא סי' קלד שציין שאין כל חולק על כך (ראה ברמב"ם הלכות זכיה פ"ו הכ"ד ובמגיד משנה שם והחילוק שמחלק הרעק"א וראה גם נתיבות סי' רלב סק"י).

אמנם בתשובות רמ"א סי' פו מבואר שאם היה אנוס, לדוגמא אם היו פקקים שאינם צפויים וכד' הוא פטור, אם לא היתה לו כל אפשרות להודיע. אבל אם האונס היה מחמת זה שהיה לו משהו אחר שהיה חייב לעשות אפילו במקרה של פיקוח נפש, כתב הרמ"א שם יב שהוא חייב לשלם כדין המציל עצמו בממון חברו.

בנוסף, אם הסיכום אודות הפגישה היה תחת לחץ ובעצם הלה רוצה להשתמט ממנו כתב בספר נחלת שבעה (כד ג ממהר"ם מינץ) שהוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *