אם מותר לשקר כאשר נשאלים שאלה מביכה

דיין בבית הדין נתיבות חיים
9 Adar 5776

שלום רב,
אדם הביך אותך ושאל שאלה ישירה בדבר שאינך אמור לספר לו. האם מותר לשקר?
תודה וכל טוב,

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

בשאלה לא צויין למה לא אמורים לספר לו. אם מדובר בפרט שיש בו חשש רכילות, לשה”ר, חוסר צניעות או אפילו בושה וכדו’ ומסתבכים איתו בכך שאומרים לו בפה מלא שלא רוצים להשיב על שאלתו, או שהוא יבין מעצמו את התשובה אם יסרבו לספר לו, מותר לשקר.

אם לא, ודאי ראוי לספר לו את האמת או לומר לו שלא רוצים לספר או להשתמט בדרכים אחרות, גם אם זה לא נעים כל כך. יש לזכור שכאשר משקרים מצוי שמסתבכים הרבה יותר מאשר לו היו אומרים את האמת. לעניין אם יש איסור גמור לשקר נחלקו הפוסקים.

מקורות:

עיין שו”ע חו”מ סי’ רסב סעיף כא בדברים שמותר לשנות בדיבורו. לעניין מתי יש איסור שקר עיין במאמר כאן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *