עמידה בעת אמירת לכה דודי

רבני בית ההוראה
י"ז שבט ה'תשע"ו

מה הוא המקור לעמוד בפיוט לכה דודי – בזמן אמירת החלק האחד לפני האחרון “ימין ושמאל …..”?

תשובה:

שלום רב

בס’ קיצור השל”ה כתוב בשם תיקוני שבת: “יעמדו כל העם לשורר הפיוט הנאה שיסדו מהר”ש אלקבץ”, וראה ס’ דרכי חיים ושלום אות שע”ד שאכן נהגו במקומם לעמוד בכל זמן אמירת הלכה דודי, אלא שלעת זקנתו הקפיד על כך רק בימין ושמאל מחמת חולשתו. אולי מסיבה דומה השתרש כך המנהג גם אצל קהילות אחרות. עיקר מנהג העמידה הוא באמירת מזמור שיר ליום השבת, וכמובא במורה באצבע לחיד”א סי’ ד אות קמא, ובהגהותיו לסידור תפילות ישרים כתב שכן קיבל בחלום מרב גדול. ובשער הכוונות כתב לעמוד במזמור לדוד הבו לה’.

שנזכה לקבל את השבתות מתוך שמחה ומיעוט עוונות!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *