הניעור כל הלילה לגבי ברכת המעביר שינה

רבני בית ההוראה
ו' שבט ה'תשע"ו

בסימן ו הביא המשנה ברורה בס”ק יד את דברי הלבוש שאי אפשר לצאת בברכת השחר בפחות מעשרה וכן הביאו בביאור הלכה סימן נט ד”ה בפחות וכן בסימן מו ס”ק יג ולפי”ז א”א לצאת מחבירו ביחיד ברכת המעביר שינה אלא בציבור , ומאידך המ”ב מביא בסימן מו ס”ק כד לגבי ניעור בלילה שיש לשמוע ברכת המעביר שינה מאחר ויכוין לצאת ולפי”ז אפשר לצאת מאחר גם ביחיד .
אשמח להבין איך זה מתיישב ביחד ןאיך יש לנהוג למעשה בניעור כל הלילה ?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב

שאלה יפה.יתכן, שכשם שהלבוש מודה שמי שאינו בקי יכול לצאת ידי חובה מאחר גם אם אין שם עשרה, כיון שאינו יכול לברך בעצמו, כך כאשר יש ספק ברכות יוכל המסופק לשמוע את הברכה מאחר למרות שאין שם מנין. וצ”ע. ולמעשה כך המנהג, לשמוע מאדם אחר, ובכף החיים סי’ מו ס”ק מט כתב שבני ספרד יכולים לברך בעצמם.

בהצלחה רבה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *