לשקר בצבא

רבני בית ההוראה
כ"ו כסלו ה'תשע"ו

אני חייל בצהל והמפקד שלי ניגש אלי בשאלה אם שברתי שמירה (למשל אם שיחקתי בפלאפון) האם מותר לי לשנות ולומר לו שלא שברתי? אם אני יענה לו ששיחקתי בפלאפון בשמירה אני יקבל עונש.

תשובה:

שלום רב,

אתה יודע יש מחלוקת בראשונים מהו גדר איסור “מדבר שקר תרחק” כלומר, מהו השקר האסור מן התורה, יש שכתבו שזה דוקא בבית דין, ויש שכתבו שזה בדיני ממונות. אבל בכל אופן, אין כל ספק ששקר היא מידה מגונה מאד. וכך כתב הרמב”ם בהלכות שבועות (פרק יב הלכה ח’):  “”צריך להזהר בקטנים הרבה וללמד לשונם דברי אמת בלא שבועה כדי שלא יהיו רגילים להשבע תמיד כעכו”ם, וזה הדבר כמו חובה על אבותיהם ועל מלמדי תינוקות”. שים לב, הרמב”ם לא כתב את זה באחד מהקדמותיו ולא בשאר דברי המוסר שכתב, אלא מצא לנכון להכניס הלכה זו באחד מהלכותיו – הלכות שבועות. ראה עד כמה יש צורך להתרחק ולזהר משקר!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *