שנים מקרא ואחד תרגום בפירוש עכשוי

רבני בית ההוראה
ט"ו כסלו ה'תשע"ו

קיימים היום חומשים עם פרוש המשולב בין מילות הפסוק ומלוקט מרש״י ספורנו וכולי כגון של חברת עוז והדר כך שנוצר רצף קל וברור. שאלתי היא האם אני יוצא מעיקר הדין בשנים מקרא ואחד תרגום על ידי קריאת הפרשה פעמים עם פרוש זה. ברור שהכי טוב תרגום אך הוא לא מובן כל כך וגם ברש״י יוצאים אך קשה להספיק וגם לא הכל מובן לכן שאלתי היא לגבי עיקר הדין למי שאין עיתותיו בידו.ולפחות ככה יש יותר ידע וסיפוק. הרי המשנה ברורה כותב שמי שלא מבין שימד צאנה וראינה וכולי ולכן אולי העיקר איזשהו פירוש המבאר על סמך דברי חז״ל וכך גם ראיתי באתר אחד של חב״ד. :
התרגום: הגדרתה היא בעיקרון כל מפרשי התורה. ולכן יוצא בפירוש רש”י או בכל פירוש אחר. אולם הירא שמים יקרא דווקא את תרגום אונקלוס כי יש בו מעלות רבות א) “ניתן בסיני”, ב) הוא מפרש גם את המילים וגם את הענין, ג) הוא משפיע כוחות קדושה נעלים. ד)דעת אליהו הנביא היא שיוצאים ידי חובה רק כשאומרים תרגום.[דרוש מקור] ומצד שני היות שגם בגם בפירוש רש”י מעלות מיוחדות [מפרש המקרא לפי התלמוד[דרוש מקור]], לכן ירא שמים ילמד גם תרגום וגם רש”י.[דרוש מקור]

תשובה:

שלום רב

אכן נראה שמעיקר הדין יוצאים ידי חובה גם בפירוש כזה, וכמבואר בשו”ת הרדב”ז ח”ג סי’ תכה ובמשנה ברורה בסי’ רפה ס”ק ז בשם הט”ז, על פי סוד יש ענין מיוחד באונקלוס דוקא, כמובא בברכי יוסף שם ס”ק ב וכף החיים ס”ק ב בשם עולת תמיד, ולכן נהגו שגם מי שלומד פירוש אחר כמו רש”י או מה שאתה מציע, קורא גם אונקלוס, למרות שמעיקר הדין אין בכך חשש. אינני יודע מקור למה שהבאת בשם אליהו הנביא. המעלה בפירוש רש”י שאכן מעמיקים דרכו בהבנת דברי התורה, האונקלוס כמעט ואינו תורם לאנשים כמונו שמדברים לשון הקודש ומתקשים בארמית.

בהצלחה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *