קבלת שבת על ידי הציבור

רבני בית ההוראה
ה' כסלו ה'תשע"ו

בס”ד.
בוקר טוב,
המנוחת אהבה לרב משה לוי זצ”ל כותב שאם רוב הציבור קיבלו שבת בבית הכנסת שבו אדם מסויים רגיל להתפלל- אותו אדם קיבל שבת בעל כרחו. האם ככה הלכה למעשה?
תודה.
תשובה:

שלום רב

באופן עקרוני זו הלכה מפורשת בשו”ע בסי’ רסא, אולם כבר כתבו הפוסקים שבזמנינו שאנשים לא קשורים באופן מוחלט לקהילה מסוימת, וגם אם רגילים להתפלל בבית כנסת מסויים לעיתים מתפללים במקום אחר, ואינם שייכים לקהילה בכל הענינים כמו שהיה מצוי פעם שיהודי חי בעיירה קטנה שכולם מתפללים יחד ויש בית דין אחד וסמכות של רב וכו’, ולכן הלכה זו לא שייכת היום. תוכל לראות בהרחבה בפסקי תשובות שם. לגבי אשה, יש שכתבו שהיא כן נגררת אחרי בעלה! ולכן אם הבעל מתפלל בפלג המנחה אסור לאשה לחלל שבת אחרי הזמן בו הוא מתפלל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *