התרת נדרים על קבלת שבת בתפילה

רבני בית ההוראה
ד' כסלו ה'תשע"ו

בס”ד.
ידוע שיש הבדל מהותי בין אדם שקיבל שבת מפלג מנחה ביחיד לבין קיבל בציבור , שביחיד רשאי לעשות התרה בפני שלושה ולשיטת מרן הגרע”י זצ”ל יכול גם לאכול ולשתות ואילו בציבור קבלתו קבלת שבת מלאה.
אולם , הרי ברור שיש הבדל עצום בין קבלה ביחיד בע”פ לבין תפילה בערבית ביחידות שלענ”ד דינו כציבור לענין קבלת שבת שאין רשאי לעשות התרה, אלא ההבדל שבציבור אפילו שר את הפיוט לכה דודי או מזמור שיר כבר קיבל שבת מלאה ללא אפשרות התרה. האם נכונה הבנתי?
תודה.
תשובה:

שלום רב

הבנת נכונה, כך כתב בילקוט יוסף בסי’ רסא בשם אביו הגאון זצ”ל.

הוא לא נימק אבל ההסבר פשוט, שהרי על ידי ההתרה הוא מקלקל את התפילה למפרע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *