עדים שאינם נראים בהלכה / ראיה בזימון ובמנין

רבני בית ההוראה
כ"ח חשון ה'תשע"ו

אני נדרשת לכתוב עבודה בתחום של אי נראות במדע ובהלכה. ישנו היום תחום חדש במדע שעוסק במציאת דרכים שונות לכך שהאדם לא ייראה במצבים מסוימים למרות שהוא יהיה נוכח בהם.
שאלתי היא מורכבת – האם אי נראותו של האדם משפיעה על פסק ההלכה:
לדוגמא:
א. אדם שנוכח בחדר אך לא רואים אותו האם הוא משלים למניין, האם הוא משלים לזימון?
ב. האם אדם שנוכח אך לא נראה בשעת מעשה יכול לשמש כעד על מקרה מסוים?
ג. האם עדי קידושין שנקבעו כעדים נוכחו במעמד אך לא נראו האם עדותם תופסת?

תודה מראש ואשמח גם לקבל מקורות תורניים לתשובות.

תשובה:

שלום רב,

שאלת שאלות נפרדות הייתי באמצע להשיב ואז אני רואה שהתשובה הספציפית פחות רלוונטית…

א. בשו”ע (או”ח סי’ קצה סעי’ א’) כתוב: “שתי חבורות שאוכלות בבית אחד או בשני בתים, אם מקצתן רואים אלו את אלו מצטרפות לזימון, ואם לאו אינם מצטרפות”. כמובן שיש חילוקים כאלה ואחרים ראי שם במשנה ברורה וכן בסימן קצג, אבל זה פחות רלוונטי עבורך. העיקרון הוא שלפעמים הראיה עצמה היא המצרפת אותם לקבוצה אחת, ואם אינם רואים למרות שהם באותו מקום אינם נחשבים לקבוצה אחת. כיוצא בזה הדין קיים גם לגבי במנין.

ב. אין לצורך שהעד יראה כשהוא מעיד על מעשה שראה, לכן גם עד אחד בחלון זה ועד שני בחלון אחר מצטרפים לעדות. מלבד דיני נפשות שנלמד מהפסוק לא יומת על פי עד אחד שגם בסיטואציה הזו אינם מצטרפים (ראה מכות ו,ב).

ג. לגבי עדות על קידושין יש חשיבות שהחתן והכלה יראו את העדים. אבל זה רק כדי שיהיה ברור שהם מתכוונים ברצינות. כלומר, במקרה שאינם יודעים שמאחרי הגדר עומדים שני עדים, והם סבורים שאף אחד לא רואה, הקידושין אינם תקפים משום שאנו אומרים כולם יודעים שצריכים לקידושין שני עדים ומאחר שהם סברו שאין עדים, כנראה לא היתה להם כוונה רצינית. (שו”ע אבה”ע סי’ מב סעי’ ג’).

כיוצא בזה לגבי הודאת בעל דין שאין אפשרות חזרה ממנה, הדין נפסק שיש צורך שיודה לפני שני עדים ויאמר אתם עדי, ולכן אם “הכמין” (החביא) לו עדים מאחרי הגדר, והלה הודה והם שמעו, אין תוקף להודאתו. (שו”ע חו”מ סי’ פא סעי’ ח’ ט’. וראה בסי’ עט סעי’ ד’ שם הובא הדין שהם נתן הלוואה ועדים שאינם נראים ראו את ההלוואה והמקבל הכחיש, שהוא הוחזק כפרן מעקבות עדותם. כלומר, עדותם תקיפה לגמרי).

בהצלחה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *