פרוזבול אונליין

הרב אשר פלג
כ"ד אלול ה'תשע"ה

ישנה אפשרות לשלוח בכתב לבית דין, שמוסר להם את החובות, ואין צורך בהופעה אישית. אפשרות זו עדיפה ממסירת פרוזבול על ידי שליח, משום שיש דעות בפוסקים הסוברים שאי אפשר למנות שליח לצורך אמירת מילים, אלא לצורך עשיית מעשה בלבד. מה שאין כן שליחת מכתב לבית דין, דינה כאמירה בפה לכל דבר. וכן מפרש הפני משה את דברי הירושלמי בשביעית (פ”י ה”ב) “ואפילו נתונים ברומי” שמוסר להם בכתב, וכן עשה החתם סופר בעצמו וכמו שכתב בשו”ת חו”מ סי’ קיג, (הובאו דבריו בפתחי תשובה חו”מ סי’ סז סק”ג), וכן העיד בספר זיו הים שהחזון איש מסר לו נוסח פרוזבול בכתב ועשה אותו שליח להביאו לבד”צ העדה החרדית.
מעלה נוספת יש בשליחת מכתב, שאפשר למסור את כל החובות שיהיו עד ערב ראש השנה, וזאת משום שברגע שבית דין קורא את המכתב, הרי זה כאילו שמע את דברי מבקש הפרוזבול.
כתב אינו חייב להיות דווקא על נייר ממשי ועם דיו, אלא כל שבית דין רואה את הדברים שמסר עושה הפרוזבול, הרי זה כאילו שמע אותו מפיו.
בשליחת פרוזבול אונליין באתר דין מתקבל דוא”ל למזכירות בית הדין “נתיבות חיים” עם נוסח הפרוזבול שנשלח. דוא”ל זה ייקרא על ידי הדיינים בערב ראש השנה ולאחר מכן יחתמו הדיינים על פרוזבול ויאשרו בכתב את כל אלו שישלחו פרוזבול. לאחר ראש השנה יהיה ניתן לראות את כל הרשימה שאישר בית הדין.
בנוסף לכך, בית הדין יערוך פרוזבול מדין ‘זכין לאדם שלא בפניו’ לכל אלו שניסו לשלוח פרוזבול באמצעות דוא”ל או פקס ובגלל תקלה טכנית לא הגיע לידי בית הדין. וזאת משום שבעצם הניסיון יש גילוי דעת שהם מעוניינים בכך.

לשם עריכת פרוזבול בדרך זו יש למלאות את הטופס למטה. (טפסים רגילים של שטרי פרוזבול וכן הסברים כלליים לגבי פרוזבול ניתן למצוא כאן)


 

טופס פרוזבול אונליין

[contact-form-7 404 "Not Found"]

21 תגובות

  רפאל:

  כיצד מועיל הפרוזבול לחובות שיהיו לי ?

  דיין בבית הדין נתיבות חיים:

  משום שהשעה הקובעת היא השעה שביה”ד קורא את דבריך וביה”ד יקרא את הטפסים שיישלחו בערב ראש השנה (שעה 10 בערך). עיין עלון המשפט גליון 77 עמוד 6 הערה 48. וכן גם הורה הגרי”ש אלישיב לעניין משגיח כשרות שמפריש חלה ותרו”מ שאם נעשה שליח בכתב שליחות, השליחות תקיפה אף על דבר שלא בא לעולם בשעת מינוי השליחות.

  רבני בית ההוראה:

  אם אתה יוצר חובות עד ראש השנה, תעשה עוד פרוזבול

  מרדכי יעקובי:

  האם אוכל לכתוב פרוזבול אונליין גם עבור מי שמינו אותי לשליח לכתיבת פרוזבול ( כמו אבי שהוא חולה, אשתי ובנותיי) ?

  רבני בית ההוראה:

  כן

  מרדכי יעקובי:

  כמו כן עד מתי ניתן לשלוח את הפרוזבול ?

  דיין בבית הדין נתיבות חיים:

  פרוזבול בפקס עד יום ראשון שעה 9.
  באונליין עד שלוש שעות לאחר צאת השבת. אז ייחסם באתר אפשרות שליחת טופס.

  איציק:

  רצינו לוודא , כשממלאים פרוזבול אונליין , ואתם תפרסמו את הרשימה שבית הדין חתם, אלו פרטים תפרסמו?
  תודה ושנה טובה!

  דיין בבית הדין נתיבות חיים:

  שמות בלבד, אולי גם שעת שליחת הטופס.
  ייתכן שנשלח אישור בדוא”ל לכל שולחי הטפסים במקום הפרסום באתר.

  הלל:

  האם אפשר למלא גם למי שלא מינה אותי (אך די ברור לי שהוא היה שמח שאמלא בשבילו) מדין ”זכין לאדם שלא בפניו”?

  רבני בית ההוראה:

  עדיף שימנה אותך. ובדיעבד יועיל מדין זכין (האופציה באתר מדין זכין הוא במקרה שיש גילוי דעת

  דיין בבית הדין נתיבות חיים:

  יש מחלוקת הפוסקים לעניין זכין בפרוזבול. עיין עלון המשפט גליון 76 עמוד 6.
  במקרה שיש גילוי דעת יש פוסקים שהתירו אף לכתוב ולמסור גט (שחמור כמובן עשרת מונים).

  מאן דהוא:

  האם בית הדין יעשה את הפרוזבול בבת אחת לכולם ( כולל מי שהשתמש בפרוזבול אונליין) ביום ראשון בבוקר?
  כמו כן האם תוכלו לכתוב את דעת עריכת הפרוזבול?

  ש"י:

  האם השולחים את שטר הפרוזבול באמצעות הדוא”ל צריכים לעשות זאת בפני עדים?

  שנה טובה וכוח”ט

  רבני בית ההוראה:

  לא.

  רבני בית ההוראה:

  בעוד מספר דקות אנו עורכים את הפרוזבול בבית הדין. ולמעשה כבר הורדנו את האופציה לעשות פרוזבול דרך האתר.
  כתיבה וחתימה טובה

  רבני בית ההוראה:

  זה בסדר גמור. בדקות הקרובות אנו ערכים את הפרוזבול.
  כתיבה וחתימה טובה

  דורון אבי:

  מעוניין בפרוזדור

  דיין בבית הדין נתיבות חיים:

  תמסור פרוזבול בבית כנסת בפני שלושה אנשים.
  בביה”ד תוכל למסור אי”ה בעוד שבע שנים (לסוברים שפרוזבול נוהג אף אם יש שמיטת כספים מן התורה, שהרי משיח ודאי יבוא וננהג שמיטה מן התורה).

  מרדכי יעקובי:

  ערכתי כמה פרוזבולים דרך המייל שלי עבורי ועבור מי ששלח אותי כמו כן אשתי ערכה פרוזבול ורשמה את הדואר האלקטרוני שלי. אני קחבלתי רק אישור אחד. האם זה תקין?

  דיין בבית הדין נתיבות חיים:

  כן. זה תקין. המייל שקיבלת מיד עם שליחת הטופס מוכיח ששלחת מספר טפסים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *