מה עושה ש”ץ בברכת כהנים שגבו אל הכהנים

רבני בית ההוראה
י"ד אלול ה'תשע"ה

שלום כבוד הרב,
שליח ציבור שבחזרת השץ נמצא מלפני הכהן,דהיינו הבימה שהכהן עומד לברך היא מאחריי השליח ציבור,האם כשהשץ חותם “הטוב שמך ולך נאה להודות” רשאי לזוז אחורה כדי שהכהן יהיה מלפניו?

תשובה:

שלום רב,

אסור לו לזוז ממקומו, והוא נכלל בכלל ברכת הכהנים.

מקורות:

הסיבה לכך שאנשים העומדים לפני הכהנים אינם בכלל הברכה היא משום שהם מזלזלים בברכה ואינם מראים צורך להכלל בתוך המתברכים. ראה בשו”ע או”ח סי’ קכח סעי’ כד שכתב שמי שהוא אנוס הוא נכלל בתוך הברכה. וכך כתב במשנה ברורה שם ס”ק צו: “אבל בלא אנוסים אפילו עומדים בביהכ”נ אלא שהם אחורי הכהנים אינם בכלל ברכה דמראים בעצמם שאין הברכה חביבה להם מדלא הלכו לקבל הברכה פנים אל פנים”.

ולכן הש”ץ שהוא אנוס ואינו יכול לזוז באמצע שמונה עשרה ודאי שהוא בכלל הברכה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *