חובת דיווח לחברת הביטוח על פרטי הנהג הפוגע

דיין בבית הדין נתיבות חיים
כ"ה אב ה'תשע"ה

היה לי לפני כמה שבועות תאונה עם רכב קטן מסוג טרקטורון קלנועית ללא מס’ רישוי, שנינו מודים שהנהג של הקלנועית אשם מכיון שיצא מסמטה מבלי להסתכל וכך נכנסתי בו, השאלה היא מכיון שאין לו ביטוח כלל, האם מחובתי לדווח לחברת הביטוח שלי את שמו של הנהג של הקלנועית או שמותר לי לומר שאינני יודע את שמו, ולשלם השתתפות עצמית על מנת שהוא לא יצטרך לשלם יותר והוא ייתן לי את ההשתתפות העצמית ששילמתי?

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

אינך חייב להתנדב לומר לחברת הביטוח את שמו של נהג הקלנועית. גם אם יישאלו אותך על כך, אתה יכול להשתמט ולומר שאיך מכיר את זהות הנהג, כאשר כוונתך שאינך יודע את מספר הזהות שלו. אבל, במקרה שחברת הביטוח תעמוד על כך שמסור את כל הידוע לך, תהיה חייב למסור את הידוע לך. משום שזה תנאי לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח.

עליך לתת לבעל הקלנועית לבחור אחת משתי האפשרויות: לשלם את מלוא הנזק, או לשלם את ההשתתפות העצמית ולהיות חשוף להיות נתבע על ידי חברת הביטוח.

מקורות:

במקרה שבעל הקלנועית יצא מהסמטה בפתאומיות, הרי הוא חייב כדין מזיק בידיים. כמו שמצאנו באדם שהלך עם קורה ועצר והבא אחריו התנגש בקורה, שבעל הקורה חייב כמזיק בידיים (עיין תוספות ב”ק דף לא ובפני יהושע שם ועיין בחזון איש ב”ק סי’ א אות א). הרי שניתן לדון אדם כמזיק בידיים גם אם הנזק נעשה במעשה של הניזוק.

מותר לתבוע את הביטוח, אף אם כתוצאה מכך עלולים לגרום נזק לבעל הקלנועית. עיין תוספות ב”ב דף נד ע”ב ד”ה וישראל והגהות אשר”י שם פ”ג סי’ סה שיהודי רשאי לתבוע את הגוי אף אם הגוי יחזור ויתבע יהודי אחר שלא כדין. ואפילו הרא”ש אינו חולק אלא במקום שישראל תובע את הגוי בתחבולה ושלא בצדק, מה שאין כן בנידון דידן. בנוסף לכך, הרמ”א בחו”מ סי’ קצד סעיף ב פוסק כהתוספות והגהות אשר”י.

עם זאת, מותר לנסות להשתמט שלא בדרך שקר, משום שחברת הביטוח עלולה לתבוע בבית משפט יותר מהמגיע לה על דין תורה.

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *